FV-Expert: Skatt

Nya jämkningsregler slår hårt

I samarbete med Svalner

Finansdepartementets förslag om nya jämkningsregler riskerar ge betydande negativa konsekvenser. Nu är det hög tid att reagera.

För ett par år sedan blev det klart att delar av de svenska jämkningsreglerna står i strid med EU-rätten. Nu har Finansdepartementet presenterat ett förslag till nya regler för att komma till rätta med bristerna. Frågan är bara om de föreslagna reglerna gör just det.

Förslaget innebär att den som säljer en fastighet (som inte ingår i en verksamhetsöverlåtelse) ska återbetala tidigare avdragen investeringsmoms vid försäljningen. Om t.ex. en fastighetsägare har utfört en ny- till- eller ombyggnation år 1 och sedan säljer fastigheten år 4, ska 6/10 av investeringsmomsen återbetalas vid försäljningen. Köparen kommer inte på något sätt ha möjlighet att göra avdrag för investeringsmomsen som säljaren är skyldig att betala.

Jämkningsskyldigheten träffar också överlåtelse av andra tillgångar som utgör fastighet momsrättsligt, såsom byggnader, anläggningar och konstruktioner. Även många aktörer inom industri-, energi- och infrastruktursektorn kommer därmed att påverkas negativt vid externa överlåtelser och interna omstruktureringar.

Som om detta inte vore nog, innebär förslaget även en skyldighet för en hyresgäst som har vidtagit investeringar i sin lokal att återbetala investeringsmomsen när hyresgästen frånträder lokalen. Återbetalningen ska ske årligen under den resterande delen av korrigeringstiden (10 år) och oberoende av vad hyresvärden använder lokalen till eller om en ny hyresgäst tillträder lokalen.

Sammanfattningsvis ger förslaget betydligt mer långtgående skyldigheter och ökade kostnader jämfört med nuvarande regler. Skyldigheter som dessutom går utöver vad EU-rätten uppställer som krav. Förslaget kommer innebära att Sverige tar ett steg bakåt i rättsutvecklingen och gör moms till en kostnad för momspliktiga företag.

Det bästa vore naturligtvis att införa jämkningsregler som är förenliga med momsens syften och ändamål snarare än att skyndsamt införa nya regler. EU-rätten medger betydligt bättre alternativ än de nu föreslagna, t.ex. möjligheten till frivillig skattskyldighet vid försäljning av fastighet.

Finansdepartementets förslag ligger ute för remissyttranden fram till den 28 april och föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Givet de negativa effekter som förslaget medför hoppas jag att många aktörer väljer att yttra sig – det kommer Svalner att göra.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...
Tillbaka till förstasidan