FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa sig till EU-taxonomins krav och accelerera den gröna omställningen. Det är av yttersta vikt att utveckla planer och riktlinjer som främjar ökad effektivitet och hållbarhet i samtliga skeden, från konceptualisering via produktion och drift till destruktion.

Det är i början som de stora penseldragen sker och som projekten sen ska följa till färdigställande. Det är under dessa tidiga skeden som den mest betydande förändringen initieras och där innovation och kreativitet möts. Därför är det av avgörande betydelse att engagera sig så tidigt som möjligt i processen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt samhällsutvecklingsprojekt.

En av utmaningarna med hållbarhet ligger i att få alla involverade i projektet att prata samma språk och mötas i en gemensam startpunkt och framdrift, att tillsammans skapa hållbara förutsättningar för utveckling av kommande områden för boende, arbete, rekreation och lek.

Genom engagemang, proaktivitet, kunskap, erfarenhet och vilja kan vi säkerställa kvalitet, byggteknik, kostnader och genomförande på ett hållbart sätt där sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter beaktas.

Att etablera hållbarhetsperspektiv redan i detta tidiga skede är av särskild vikt, eftersom det sätter ramen för och underlättar hållbarhetsarbetet i senare skeden. Det skapar också möjligheter att:

  • Utveckla trygga stadsdelar med genomtänkta och inkluderande miljöer som främjar sociala sammanhang, jämställdhet och minskar utanförskap.
  • Skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara investeringar.
  • Minska klimatavtrycket genom hållbar konsumtion, energiförsörjning och materialval.
  • Påverka miljöupplevelsen genom att arbeta med biologisk mångfald och skapa giftfria områden som ger trygghet för oss och våra barn.

Det finns olika tillvägagångssätt för att integrera hållbarhetsperspektiv i tidiga skeden, men alla inkluderar gemensamma nyckelaktiviteter:

  • Nulägesanalys för att förstå projektets förutsättningar och identifiera värden att bevara och skapa.
  • Lokalisering och planering av bebyggelse.
  • Utredning av de bästa möjliga lösningarna.
  • Dialog mellan olika intressenter såsom boende, verksamheter, kommuner, investerare och utvecklare.

Genom att arbeta med hållbar projekt- och byggledning, där hållbarhet integreras i alla faser av projektet, kan vi med kompetens och engagemang göra en betydande skillnad.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...
Tillbaka till förstasidan