FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

Osäkerheten är fortfarande stor på hyresmarknaden för retail och kontor. Efter pandemin har medvetenheten kring lokalernas roll och funktion vuxit bland hyresgästerna, men även kostnaderna har fått ett större fokus. Många upptäcker att alla ytor inte kan omsättas i affärsnytta och antalet överlåtelser och andrahandsuthyrningar ökar. Det gäller även bland hyresgäster i attraktiva lägen.

Flight-to-quality inom kontor handlar idag mindre om prestige och mer om omsorg för medarbetarnas behov för att få livet och vardagen att gå ihop. Närhet till gym, restauranger, kemtvätt och andra faciliteter blir allt viktigare för att locka framförallt yngre medarbetare.

Samma trend ser vi inom retail. För att möta kundernas behov i vardagen samsas livsmedelsbutiker och restauranger i allt högre utsträckning i samma fastigheter med samhällsverkande aktörer inom skola, mödravård och hälsa. I spåren av kommunernas nya krav växer också nya så kallade mobilitetshus fram där butiker, kontor och bostäder tar plats tillsammans i anslutning till cykelrum och laddparkeringar.

Men den riktigt stora skillnaden som håller på att stöpa om hela marknaden för retail och kontor i grunden är hyresgästernas ökade fokus på hållbarhet. Det som började som en nisch för miljöprofilerade företag är idag ett måste som omfattar hela verksamheten för i princip alla stora företag. Utan gröna certifikat, miljöbilagor och hållbarhetsredovisningar som sätter företagets lokaler under lupp är man borta från de stora affärerna.

Det här är en spännande utveckling som främjar fantasi och uppfinningsrikedom. Vi ser många exempel på kreativa lösningar inte minst när det gäller återbruk. Intresset från kunder, media och övriga intressenter ska heller inte underskattas – det här är en resa som många vill vara med på.

För dig som fastighetsägare innebär detta sammantaget att ditt jobb blir mer komplext. Du behöver mer kunskap för att förstå vad dina hyresgäster efterfrågar. För att få avkastning på dina investeringar måste du tänka framåt så att du alltid kan anpassa lokalerna i takt med att behoven på marknaden förändras. Idag är det kanske sushi som gäller, imorgon kan det vara stekt strömming och det påverkar givetvis behovet av ventilation.

Vi har många stora fastighetsägare som anlitar vår expertis, inte sällan redan i ett tidigt skede. De har upptäckt att det lönar sig att planera att dra nytta av all den kunskap och överblick på vad som händer på fastighetsmarknaden som vi kan erbjuda genom vårt sätt att jobba.

Novier arbetar 360 grader med allt från rådgivning till uthyrning och förvaltning samt värdering, transaktion och fastighetsutveckling. På så sätt skapar vi förutsättningar för våra uppdragsgivare inom retail och kontor att möta hyresgästernas behov och utveckla långsiktigt hållbara affärer.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...
Tillbaka till förstasidan