AMF tillsätter ny tjänst – rekryterar chef på Skanska

”Har lång erfarenhet av att leda organisationer och stora byggprojekt”.

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Förre NCC-profilen får nytt hållbarhetsuppdrag

Christina Lindbäck blir ny hållbarhets- och kommunikationsdirektör för Ahlsellkoncernen och kommer att ingå i koncernledningen.

Löftet: Kungsleden ska bli klimatpositiva 2035

Som första fastighetsbolag i Sverige antar Kungsleden målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025.

Tema Hållbarhet

”Vi har redan misslyckats fundamentalt”

Experten sågar branschens klimatsatsningar.
Menar att det inte finns tid att slappa: ”Går inte att vänta på nya uppfinningar”.

Tema Hållbarhet

”Den som blir vass på det här kommer att tjäna pengar”

Skanskas vd för kommersiella fastigheter, Jan Odelstam, vet vad som måste göras.