FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen

I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den går från tråkiga datapunkter till affärskritisk information och nödvändiga beslutsunderlag.

Med introduktionen av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), SFDR (Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar) och EU-taxomin ser vi nu att den uppsjö av öppen data som finns för fastigheter, geologi, biotoper och klimat tar steget in i det finansiella finrummet.

Den nya lagstiftningen baserad på CSRD-direktivet föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Den föreslås gälla bolag med en nettoomsättning över 550 mkr, fler än 250 anställda eller en balansomslutning som överstiger 280 mkr. Parallellt har vi SFDR som (enligt Finansinspektionen) tar särskilt sikte på att öka transparensen gällande

  • hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslutsprocessen och rådgivningen
  • hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas vid investeringar
  • finansiella produkters grad av hållbarhet.

Många med mig känner att denna akronym-djungel kan vara överväldigande och irrelevant för mindre aktörer och bestånd. Men i grunden handlar det om att ha koll på dina klimat- och miljörisker. Det påverkar redan försäkring, belåning och inte osannolikt inom en snar framtid, värderingen. Positivt är att mycket av den data som krävs finns tillgänglig som öppen data, digitaliserad och offentlig information som vem som helst kan ta del av och använda till valfritt ändamål.

Fastighetsloggen, som är starka förespråkare av öppen data och hjälper kunderna att sätta den i sitt rätta sammanhang och medverka till en effektiv analys för förvaltning och strategisk utveckling. Genom att förse fastighetsbranschen med tillgång till både globala och lokala data-trender kan vi hjälpa företag att navigera i den komplexa miljön av avancerad riskhantering.

Översvämningsrisker, skyfall, biologisk mångfald, brandrisker, klimatscenarion och mycket mer – finns att ta del av som öppen och kvalitativ data, redo att användas som beslutsunderlag.

Från globala trender till lokala åtgärder
Öppen data erbjuder fastighetsaktörer en unik insikt i både globala trender och lokala förhållanden. Till exempel, över 1,5 miljoner dataset är idag tillgängliga öppet från EU:s medlemsländer, vilket inkluderar allt från energiförbrukning till biologisk mångfald på fastighetsnivå. Denna omfattande tillgång till data möjliggör för företag att utföra precisa analyser och fatta välgrundade beslut som leder till mer hållbara fastighetslösningar.

Denna transparenta data är avgörande för att möta och överträffa kraven i EU:s taxonomi, som syftar till att främja hållbara investeringar och minska klimatpåverkan. Fastighetsföretag kan använda detaljerad miljödata för att strategiskt förbättra sina fastigheters miljöprestanda och därmed även deras marknadsvärde.

Samarbete för miljöinnovation
Det krävs betydligt fler och bredare samarbeten för att förverkliga den omställning som samhället behöver. Samarbetet mellan Fastighetsloggen och Atrax Energi och Miljö, är grundläggande för att skapa effektiva miljölösningar och realisera möjligheter till omställning. Atrax arbete med Circle Ks nationella miljö- och klimatriskinventering exemplifierar hur partnerskap kan leda till betydande förbättringar i riskhanteringen av en viss fastighetstyp. Genom att kombinera expertis och resurser kan företag inte bara optimera sin egen verksamhet utan också bidra till större miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt.

Framtida möjligheter med öppen data
När myndigheter som Lantmäteriet och SGU tillgängliggör geologiska och kartrelaterade (GIS) data, skapas nya möjligheter för branschen att ytterligare förbättra sina miljöstrategier. Denna förändring, som blir verklighet under 2024 och 2025, kommer att minska kostnader och öka tillgängligheten till värdefull information, vilket gör det lättare för fastighetsaktörer att integrera hållbarhetsmål i deras dagliga verksamhet.

Ökad transparens och effektivitet
Tillgång till öppen data bidrar till ökad transparens och effektivitet inom fastighetsbranschen. Genom att alla aktörer har tillgång till samma information, blir processerna inte bara snabbare och billigare utan också mer rättvisa och hållbara.

Fastighetsloggen är engagerad i att fortsätta leda utvecklingen av öppen data i fastighetsbranschen, och stödjer våra kunder i deras strävan att uppfylla både dagens och morgondagens miljökrav.

För mer information om hur vår plattform kan stödja era hållbarhetsmål och fastighetsstrategier, besök vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...
Tillbaka till förstasidan