Senaste nyheterna om värdering


Frågetecken om värdering efter OP:s försäljning

17 av de 21 sålda fastigheterna till Erik Selin Fastigheter värderades av Newsec så sent som i april 2023, säger vd Carl Janglin. Men det vill inte Newsec bekräfta.

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet vi står inför idag.

NP3 visar nytt värde i förtid

I samband med att NP3 i fredags off entliggjorde sitt prospekt inför nyemission av preferensaktier så går bolaget även ut …

Humlegårdens starka signal till marknaden

Inför sin delårsrapport om knappt två veckor berättar Humlegården att substansvärdet ökat med 12 procent det första halvåret. Med en …

Många fördelar med samlat bestånd

Det blir allt vanligare att större fastighetsägare tar helhetsgrepp på ett område genom att samla delar av sitt bestånd dit. Strategin ger många skalfördelar och bidrar både till ökat driftnetto och ökat värde på fastigheterna.

DTZ vann viktigt mål om värdering

Internationell fond ville ha skadestånd

Växande missnöje med ”uppblåsta värderingar”

Investerarna: ”Ligger 20 procent för högt för fulhus”. I en stor undersökning, genomförd av Fastighetsvärlden (publicerad i magasinet 12/2012), framkommer …

Är gröna bostäder bara en fasadfärg?

De senaste åren har ett antal seminarier hållits om värdering av Gröna fastigheter. Ökar värdet på fastigheten om den klassas …

Stor värdestegring för Castellum

Med en slutspurt under det sista kvartalet lyckades Castellum åter få ihop en positiv utveckling av förvaltningsresultat för helåret. Det slutade nu på 1141 miljoner (1130), en förbättring med en procent.

Handelsbanken satsar mer på värdering

Karin Sandberg och har anställts av Handelsbanken, region Stockholm, som fastighetsvärderare. I dagsläget har regionen 2 värderare men kommer till …

Savills värvar kvartett från CBRE

Savills kommer under december att öppna ett kontor i Göteborg och har för detta rekryterat en kvartett medarbetare och samtliga kommer från CBRE som därmed tappar fyra av sju medarbetare vid sitt Göteborgskontor.

Nordier utökar i Malmö och Stockholm

Genom att rekrytera Måns Broberg startar Nordier Property Advisors projektuthyrning i Öresundsregionen. Dessutom anställer företaget Tomas Nyström som ansvarig för …

Stor ombilningen bra affär för båda parter

Samtidigt som Wallenstam förvärvar kommersiella fastigheter i Göteborg (läs analys till vänster) så fortsätter bolagets försäljningar av bostadsfastigheter till bostadsrättsföreningar. …

Vasa i Södertälje sålt för 315 miljoner

Runt 7 procent i direktavkastning. Atrium Ljungberg har avyttrat Vasa Handelsplats i Södertälje. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till …