FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata

När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet vi står inför idag.

Redan innan det nya marknadsläget har det funnits stora skillnader i transparens mellan de olika fastighetssegmenten och vi upplever nu att skillnaderna ökat ytterligare. När marknaden gick på högvarv var tillgången av jämförelseköp av naturliga skäl större medan det nu pekar nedåt över samtliga segment med undantag för skog- och lantbrukstransaktioner.

Inom privatbostadsmarknaden är det faktum att det görs färre affärer det enda som egentligen påverkar tillgången av data för jämförelseköp. När det gäller kommersiella fastigheter däremot ser vi en ökad förekomst av så kallade orena affärer där det i samband med köpet blandas in hyresgarantier, säljarreverser och dylikt, vilket är en utmaning vid bedömningen av det faktiska priset på en fastighet.

En annan trend vi ser är att viljan att offentliggöra vilka affärer som gjorts inte upplevs lika stor i en trögare marknad. Även det faktum att många kommersiella fastighetsaffärer görs i form av bolagsöverlåtelser och därmed inte blir officiella transaktioner påverkar tillgången av underlaget.

För skog- och lantbruksfastigheter är det förekomsten av att köpen görs som markregleringar i stället för lagfartsöverlåtelser som gör uppgifterna svårare att nå.

Värderingsdata har sedan 1987 samlat in, paketerat och erbjudit fastighetsinformation till hela den professionella fastighetsbranschen. Vi arbetar ständigt med att fylla de luckor som uppstår i de officiella registren.

Vi kommer under hösten relansera kommersiella transaktioner i vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro. Den största nyheten i lanseringen är att den innehåller bolagstransaktioner och det är väldigt kul att vi i och med det äntligen kommer kunna erbjuda våra kunder transaktioner för alla fastighetssegment i verktyget.

Att erbjuda tillförlitlig information om fastighetspriser är speciellt viktigt i en nedåtgående marknad där det är kritiskt att fånga upp de prisförändringar som sker utan fördröjning.

En annan trend vi ser är den hållbara omställning som just nu genomsyrar hela samhället och inte minst fastighetsbranschen. Det ökade behovet gör att vi även lagt i en extra växel när det kommer till att samla in och presentera klimat- och miljödata i våra tjänster.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan