Senaste nyheterna om värdering


Wallenstam säljer på Kungsholmen

Wallenstam säljer bostadsfastighet på Kungsklippan i Stockholm till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen för fastigheten på Kungsholmen, uppgår till 199 miljoner och …

Heta bostäder på en kylslagen marknad

Christina Gustafsson är VD för SFI/IPD Norden

Bankvärdering tvingar NLP att amortera på lånen

Hade hamnat i en ”cash-sweap”-situation. Northern Logistic Property ASA (NLP) har förhandlat om villkoren för två av sina lån på  …

Dnb Nor kan tvingas sälja fastigheter

Enligt Dnb Nor Eiendomfonds halvårsrapport föll värdet på fonden med över 20 procent andra kvartalet. Det är resultatet av den värdering av fastigheterna som DTZ och Newsec genomfört som visar att värdena fallit med 6,2 procent sedan december 2008. Fondens höga belåning förstärker värdenedgången. Ett akut problem är att lånevillkoren för två av fondens lån har brutits.

Allokton säljer för 200 mkr till huvudägaren

Allokton har ingått avtal om att avyttra huvuddelen av sitt fastighetsbestånd i Sundsvall. Transaktionen omfattar 19 fastigheter med en uthyrbar area på cirka 26 000 kvadratmeter, varav 10 000 kvadratmeter bostäder och resten lokaler. Huvvudelen av fastigheterna utgörs av det centrala bestånd som köptes av Tvättbjörnen Förvaltning AB för 232 miljoner kronor och tillträddes 2008, efter vissa problem med finansieringen.

Fanerduns område i Kalmar säljs på auktion

Nya kinesiska intressenter vill driva projektet. Snurromområdet i Kalmar där kinesiska Fanerdun hade en nästan giganstisk plan för en grossistmässa …

CA köper av Landic i Norrköping

CA Fastigheter och Dahllöf & Roxner har träffat avtal om att tillsammans förvärva fastigheten Norrköping Amerika 3 av Landic Property. Köpeskillingen var runt 60 miljoner kronor, vilket är under en färsk värdering och motsvarar en direktavkastning över 11 procent.

Branschens båda jättar väljer LEED

Vid Fastighetsdagen i tisdags medverkade Skanskas Johan Karlström och Vasakronans Fredrik Wirdenius i en gemensam programpunkt kring ”Gröna Fastigheter”. Båda bolagen har gått i bräschen och VD:arna konstaterar att det finns oerhört mycket kvar att göra för att pressa ner energiförbrukningen, både när det gäller insatser från politiker och enskilda fastighetsägare.
Att få en fastighet märkt ”Green Building” anser de båda är för lätt och Karlström tycker att benämningen känns ”urvattnad sedan länge”. Även Vasakronans hus har oftast stor marginal till kraven som ställs. Skanska väljer därför certifiera enligt LEED istället och det lutar åt att Vasakronan följer efter.

Wallenstam säljer till brf för 76 miljoner

Wallenstam säljer fastigheten Pennteckningen 3 på Gullmarsvägen 12 i Stockholm till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Köpeskillingen uppgår till 76,75 …

Newsec gör flera rekryteringar

Newsec Asset Management har gjort flera nyrekryteringar, bland annat en ny chef för Verksamhetsutveckling.
– Det gäller att ligga i framkant för att möta marknadens förändrade krav och det känns härligt att mitt i lågkonjunkturen förstärka bolagets långsiktiga affärskraft, säger VD Mikael Hasselberg.

Han vill köpa för tjugo miljarder

AMF har inte nettoinvesterat i fastigheter på många år. Men nu börjar Mats Hederos att se köplägen på den vikande marknaden. Han vill köpa för 10–20 miljarder i Stockholm, men priset måste vara det rätta.

Balder ställer in utdelningen

Balders förvaltningsresultat för fjolåret uppgick till 195,0 (179,2) miljoner kronor Årets resultat efter skatt blev -387,7 (784,8) miljoner kronor.  I …

Små värdeförändringar hos Wallenstam

Wallenstam redovisar något högre hyresintäkter, 1 250 (1 241) miljoner kronor i sitt bokslut för 2008. Driftnettot har ökat lite mindre, till 810,2 (803,7) miljoner. Resultatet efter skatt minskade dock till 368 (1 008) miljoner kronor, bland annat beroende på negativa värdeförändringar på fastigheter om -197 (787) miljoner kronor och räntederivat på -78 (6,6) miljoner kronor.

Din Bostad slopar utdelningen

Förbättringen av det löpande förvaltningsnettot (resultat exklusive värdeförändringar och skatt) hos Din Bostad var remarkabelt stor under 2008. Det förbättrades med hela 119 procent, från 37 till 81 miljoner kronor. Resultatet efter skatt hamnade dock på –224 miljoner (148) beroende på orealiserade värdeförändringar på fastigheter och räntederivat. Som en konsekvens av resultatet minskade det egna kapitalet från 1282 till 110 miljoner, motsvarande 59,49 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen slopas för 2008.