värdering

Senaste nyheterna om värdering.


Vinsten för 2006 blev 2006 miljoner

Wallenstam redovisar en vinst efter skatt på 2 006,5 mkr för förra året (1 634). Ökningen beror främst på värdeförändringar. Bolaget har haft ett aktivt år och varit inblandat i transaktioner om 3,1 miljarder kronor.

Länsförsäkringar Sak köper för 2,3 miljarder

Länsförsäkringar Sak köper fastigheterna Bremen 2 och Bremen 4, Tegeluddsvägen 11–13 och 21, på Gärdet i Stockholm. Köpeskillingen är 2,3 miljarder kronor. Säljare är Skandrenting, Länsförsäkringar Liv och Humlegården Fastigheter som gemensamt ägt fastigheterna i bolaget Utile Dulci.

Många vill köpa Vasakronan

Vasakronan uppvaktas för närvarande flitigt av olika fastighetsinvesterare. Det är många som är intresserade av det statliga fastighetsbolaget med fastigheter för över 36 miljarder. Dessa anar nu ett köptillfälle efter att den nya regeringen deklarerat att man skall sälja statliga bolag för runt 150 miljarder under mandatperioden.

Rekordpris för industritomt i Malmö

Terminalen 6, en tomträtt för industri i hamnen i Malmö , har auktionerats ut. Priset för den 25 000 kvadratmeter stora tomträtten med en terminalbyggnad på 6 750 kvadratmeter, uthyrd till ett livsmedelsföretag till 2012, blev 39,1 miljoner kronor. Det är nytt rekord för området.

Värdering hissar Hebas resultat

Hyresintäkterna för fastighetsbolaget Heba under perioden januari-september 2006 uppgick till 145,6 (153,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till …

Svefa växer och byter namn

Det senaste året har Svefa rekryterat cirka 30 konsulter i koncernen.Samtidigt har tjänsteutbudet breddats från värdering och analys, fastighetsrätt och …

Wallenstam säljer för halv miljard

Wallenstam säljer två bostadsfastigheter i Stockholmsområdet till bostadsrättsföreningar bildade av hyresgästerna. Dels säljs Signalpatrullen 13 (ligger intill DN-skrapan) om 10 260 kvadratmeter och Diamanten 2 (Centralvägen 1–15 i Solna) om 11 660 kvadratmeter. -Trycket från hyresgästerna att förvärva sina bostäder är fortfarande mycket högt i alla våra regioner, säger VD Hans Wallenstam (bilden).

Forum värvar Stålarm och Lindberg

Konsultföretaget Forum har värvat Anders Stålarm och Olov Lindberg till sitt Malmökontor. Stålarm kommer närmast från egen verksamhet och dessförinnan …

Heba sålde med vinst

Enligt Hebas halvårsrapport uppgick hyresintäkterna under perioden januari-juni 2006 till 100,2 (102,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till …

Wallenstam säljer i Stockholm

Wallenstam säljer Porträttmedaljongen 4 i Johanneshov i Stockholm till en bostadsrättsförening. Fastigheten omfattar 1793 kvadratmeter, varav 100 kvadratmeter kontor. Köpeskillingen …

Wallenstam säljer för halv miljard

Wallenstams värdering (tillika bokfört värde) per den 31 december 2005 uppgick till 389,7 miljoner kronor. De nu sålda fastigheterna ingick …

Wallenstam säljer bostäder i Göteborg

Wallenstam avyttrar en bostadsfastighet på Majorsgatan 3 (Kommendantsängen 3:7) i Göteborg till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Fastigheten omfattar drygt …

Halmstadshotellsäljs på exekutiv auktion

Hotell- och restaurangfastigheten Laxen utmed Växjövägen ska säljas på exekutiv auktion. Själva hotell- och restaurangrörelsen berörs inte av auktionen i …

Nytt samarbete för effektivare värdering

IPD Norden AB och Datscha AB tecknat avtal om vidareutveckling av Datschas tjänst för att bättre stödja värderingar av stora …