Senaste nyheterna om värdering


Tornet förbättrar uthyrning och resultat

Tornets niomånadersresultat uppgår till 215 Mkr (164) inklusive reavinster på 104 Mkr (33). Resultatet har belastats med ränteskillnadsersättning på 33 …

Näckebros styrelse anser Drotts bud skäligt

I ett lakoniskt hållet pressmeddelande konstaterar Näckebro att Drotts bud på 141 kronor kontant per Näckebroaktie får anses som skäligt …

Svefa tar över värdering och analys från Arsenalen

Arsenalen och Svefa har kommit överens om att starta ett marknadssamarbete inom fastighetsvärdering och analys. Avtalet innebär att Svefa övertar …

Stort avhopp från Catella

Enligt vad Fastighetsvärlden erfar är ett stort avhopp från Catella på gång. Åtminstone en handfull medarbetare, verksamma inom värdering och …

Bostadsbolagen mest köpvärda

Lägst värderade enligt Höängens analys är bostadsbolagen, vars implicita direktavkastning inte alls sjunkit lika mycket som bolag med kommersiella fastigheter. …

Wallenstams resultat mer än duibblat

Wallenstams resultat efter finansnetto ökade förra året från 21,7 mkr till 54,5. Resultatet per aktie blev därmed 2,78 kr (1,02). …

Vasakronas bestånd värderat till 17,8 miljarder

Vasakronan har låtit göra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Newsec Analys har värderat samtliga fastigheter exklusive de som köpts under …

Värdering av fastigheter i centrum för Merita-NB

Ett samgående mellan Merita Pankki och Nordbanken har en svag länk i form av värdering av de ingående fastigheterna. Merita …

Mårtensson passar om utförsäljning av fastigheter

Arne Mårtensson vill ännu inte säga vilken väg banken kommer att välja för att sälja ut fastigheterna från Stadshypotek. I …

Tjörn-VD avgår i protest

VD för Tjörns kommunala bostadsbolag, Per Martinsson, lämnar sin post i protest mot att inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att …

Börsen har glömt Piren

Aktiekursen i Piren har inte direkt gynnats av de kraftiga omstruktureringar som gjorts i bolaget det senaste året. Trots fokusering …

NK Cityfastigheter värderas till 2,4 miljarder

Fastigheterna i NK Cityfastigheter, som skall noteras på O-listan i slutet av mars, är värda drygt 2,4 miljarder kronor. Det …

Ingen effekt av geografisk koncentration

I en uppsats som läggs fram på Handelshögskolan har författarna kommit fram till att geografisk koncentration av fastighetsbestånden inte har …

Deloitte & Touche i allians med Fastighetsstrategi

Revisions- och konsultföretaget Deloitte & Touche har ingått en strategisk allians med det nystartade konsultföretaget Fastighetsstrategi. Tanken är att de …