Hoppas ha hittat en riktig godbit

Eken 14 ”Maraboukontoret”, Sundbyberg

FASTIGHET

Adress
Löfströms allé 7, Ågatan 10–12

Läge
B-läge,
centrala Sundbyberg

Tomtareal
4.093 kvm

Lokalarea
ca 8.000 kvm

 

TRANSAKTION

Tidpunkt
Maj 2020

Köpare
Atrium Ljungberg

Säljare
Väsö Fastigheter

Köpeskilling
295.000.000 kr

Årshyra
2.000 kr/kvm

Hyresgäster
Flertalet

Bedömt direktavkastning
4,5–4,75%

Kr/kvm
37.000 kr/kvm

Outnyttjad byggrätt
Ligger inom planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna

Sammanfattning
Möjlighet till synergier för Atrium Ljungberg då de äger intilliggande fastighet.
Uppsida med hyrespotential samt fastighetsutveckling.
Sundbyberg blir sannolikt mer attraktivt när spårområdet överdäckats.

Visa faktaruta

I slutet av maj kommunicerades det att Atrium Ljungberg förvärvar fastigheten Eken 14, också känt som Maraboukontoret, från Väsö Fastigheter för 295 miljoner kronor. Fastigheten byggdes under 1930-talet, och chokladtillverkaren Marabou hade länge sitt huvudkontor i fastigheten. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Marabouparken strax norr om Sundbybergs centrum.

Fastigheten har ca 8.000 kvm uthyrbar yta och är enligt uppgift nästan fullt uthyrd med ett hyresvärde om 16 miljoner kronor per år, vilket motsvarar 2.000 kr/kvm. Med en antagen drift- och underhållskostnad om 250–350 kr/kvm bedöms direktavkastningen till ca 4,5–4,75 procent. JLL bedömer primehyran för delmarknaden Solna/Sundbyberg till 3.300 kr/kvm. Det har under de senaste åren byggts mycket nya kontorsytor i Solna och Sundbyberg, och det är främst i dessa nya kontorsprojekt som hyror kring 3.300 kr/kvm har uppnåtts.

Atrium Ljungberg förvärvade år 2016 grannfastigheten Eken 6, en kontorsfastighet om 28.500 kvm, för ett pris om ca 1.059 miljoner, vilket motsvarar ca 37.000 kr/kvm. Hyran i fastigheten var enligt uppgift 68 miljoner, vilket mot­svarar ca 2.400 kr/kvm. Vid samma antaganden om drift- och underhållskostnader (250–350 kr/kvm) motsvarar köpeskillingen en direkt­avkastning om 5,5–5,75 procent.

Vid dessa antaganden kan man se en justering av direktavkastningen om 1,0 procentenhet mellan 2016 och 2020 för kontorsfastigheterna i detta område. JLL:s bedömning av primedirektavkastningen i Solna/Sundbyberg följer denna justering, där primedirektavkastningen bedömdes till 5,0 procent under 2016 och nu till 3,75 procent.

Utvecklingen av kontorsmarknaden framöver, med hänsyn till covid-19, blir ytterst intressant att följa. Några initiala spaningar är att hemarbete kommer fortsatt att vara på en högre nivå än före pandemin. Efterfrågan på flexibla kontorslösningar och arbetssätt förväntas öka samt en möjlig framväxt av satellitkontor. Trots ovissheten gällande kontorsmarknadens utveckling visar transaktionen av Eken 14 att det även efter covid-19:s utbrott finns intresse för kontorsfastigheter. Att Atrium Ljungberg äger fastigheten Eken 6 intill och att området ligger inom planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna väger troligen in i deras investeringsbeslut.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Tillbaka till förstasidan