FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

Det är de tidiga skedena, där jag som projektledare definierar ett projekt tillsammans med kunden, som är själva grundbulten för en lyckad byggprocess. En godkänd detaljplan är ju ett lagkrav för att en förändring av innehållet på fastigheten över huvud taget ska bli av. Mitt uppdrag är att uppnå en samsyn mellan fastighetsägarens önskemål och samhällets vision av vad vi ska använda marken till.

För att detta ska ske så smidigt som möjligt krävs att vi redan från början identifierar vilken funktion byggnaden ska ha och att vi hittar samspelet mellan byggnaden och omgivningen; det som vi brukar kalla för uttrycken mellan husen.

Här är hållbarhet en faktor som bara växer i betydelse. Miljöfrågan är självklart central, men även kulturmiljö och social hållbarhet. Om du som byggherre kan visa att du bidrar till en hållbar stadsutveckling har du lättare att driva förändringen med staden och snabba upp processen.

Men det handlar inte bara om att få till en smidig detaljplaneprocess – det handlar lika mycket om att höja attraktionen på adressen genom att jobba med exempelvis trygghet, service och handel.

Vi bygger ju inte bara hus, vi bygger en stad. Och ofta fokuserar vi på den negativa inverkan våra byggprojekt har för stadsbilden, inte på vad vi faktiskt bidrar med i form av miljöanpassade byggnader och fin arkitektur.

Ändå händer det att tålamodet tryter och att man försöker hitta genvägar. För stadsutveckling tar tid och involverar många intressen. I min roll har jag lika många kontakter med stadsbyggnadskontoret och myndigheterna som med landskapsarkitekter och tekniska konsulter. Och allt flyter sällan enligt regelboken.

Ett tips till kommersiella fastighetsägare är därför att påbörja projekteringen parallellt med detaljplanearbetet. Det är förstås en ekonomisk risk att projektera innan planen är antagen, men å andra sidan kan det tidigarelägga inflyttningen rejält. Dessutom upptäcker man en hel del saker i en projektering som är bra att kunna ta hänsyn till redan i detaljplaneprocessen.

Vår bransch är under ständig utveckling och tidiga skeden är självklart inget undantag. Några saker som är viktiga att tänka på – och som jag har lärt mig under åren – är:

  • Tänk utanför väggarna – hitta samspelet mellan byggnaden och omgivningen.
  • Fokusera på nyttan, inte på de negativa konsekvenserna.
  • Ha med hållbarhetsaspekten redan från början.
  • Ha tålamod – demokrati tar tid.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

Tillbaka till förstasidan