FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

Det är de tidiga skedena, där jag som projektledare definierar ett projekt tillsammans med kunden, som är själva grundbulten för en lyckad byggprocess. En godkänd detaljplan är ju ett lagkrav för att en förändring av innehållet på fastigheten över huvud taget ska bli av. Mitt uppdrag är att uppnå en samsyn mellan fastighetsägarens önskemål och samhällets vision av vad vi ska använda marken till.

För att detta ska ske så smidigt som möjligt krävs att vi redan från början identifierar vilken funktion byggnaden ska ha och att vi hittar samspelet mellan byggnaden och omgivningen; det som vi brukar kalla för uttrycken mellan husen.

Här är hållbarhet en faktor som bara växer i betydelse. Miljöfrågan är självklart central, men även kulturmiljö och social hållbarhet. Om du som byggherre kan visa att du bidrar till en hållbar stadsutveckling har du lättare att driva förändringen med staden och snabba upp processen.

Men det handlar inte bara om att få till en smidig detaljplaneprocess – det handlar lika mycket om att höja attraktionen på adressen genom att jobba med exempelvis trygghet, service och handel.

Vi bygger ju inte bara hus, vi bygger en stad. Och ofta fokuserar vi på den negativa inverkan våra byggprojekt har för stadsbilden, inte på vad vi faktiskt bidrar med i form av miljöanpassade byggnader och fin arkitektur.

Ändå händer det att tålamodet tryter och att man försöker hitta genvägar. För stadsutveckling tar tid och involverar många intressen. I min roll har jag lika många kontakter med stadsbyggnadskontoret och myndigheterna som med landskapsarkitekter och tekniska konsulter. Och allt flyter sällan enligt regelboken.

Ett tips till kommersiella fastighetsägare är därför att påbörja projekteringen parallellt med detaljplanearbetet. Det är förstås en ekonomisk risk att projektera innan planen är antagen, men å andra sidan kan det tidigarelägga inflyttningen rejält. Dessutom upptäcker man en hel del saker i en projektering som är bra att kunna ta hänsyn till redan i detaljplaneprocessen.

Vår bransch är under ständig utveckling och tidiga skeden är självklart inget undantag. Några saker som är viktiga att tänka på – och som jag har lärt mig under åren – är:

  • Tänk utanför väggarna – hitta samspelet mellan byggnaden och omgivningen.
  • Fokusera på nyttan, inte på de negativa konsekvenserna.
  • Ha med hållbarhetsaspekten redan från början.
  • Ha tålamod – demokrati tar tid.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

Tillbaka till förstasidan