FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

Det är de tidiga skedena, där jag som projektledare definierar ett projekt tillsammans med kunden, som är själva grundbulten för en lyckad byggprocess. En godkänd detaljplan är ju ett lagkrav för att en förändring av innehållet på fastigheten över huvud taget ska bli av. Mitt uppdrag är att uppnå en samsyn mellan fastighetsägarens önskemål och samhällets vision av vad vi ska använda marken till.

För att detta ska ske så smidigt som möjligt krävs att vi redan från början identifierar vilken funktion byggnaden ska ha och att vi hittar samspelet mellan byggnaden och omgivningen; det som vi brukar kalla för uttrycken mellan husen.

Här är hållbarhet en faktor som bara växer i betydelse. Miljöfrågan är självklart central, men även kulturmiljö och social hållbarhet. Om du som byggherre kan visa att du bidrar till en hållbar stadsutveckling har du lättare att driva förändringen med staden och snabba upp processen.

Men det handlar inte bara om att få till en smidig detaljplaneprocess – det handlar lika mycket om att höja attraktionen på adressen genom att jobba med exempelvis trygghet, service och handel.

Vi bygger ju inte bara hus, vi bygger en stad. Och ofta fokuserar vi på den negativa inverkan våra byggprojekt har för stadsbilden, inte på vad vi faktiskt bidrar med i form av miljöanpassade byggnader och fin arkitektur.

Ändå händer det att tålamodet tryter och att man försöker hitta genvägar. För stadsutveckling tar tid och involverar många intressen. I min roll har jag lika många kontakter med stadsbyggnadskontoret och myndigheterna som med landskapsarkitekter och tekniska konsulter. Och allt flyter sällan enligt regelboken.

Ett tips till kommersiella fastighetsägare är därför att påbörja projekteringen parallellt med detaljplanearbetet. Det är förstås en ekonomisk risk att projektera innan planen är antagen, men å andra sidan kan det tidigarelägga inflyttningen rejält. Dessutom upptäcker man en hel del saker i en projektering som är bra att kunna ta hänsyn till redan i detaljplaneprocessen.

Vår bransch är under ständig utveckling och tidiga skeden är självklart inget undantag. Några saker som är viktiga att tänka på – och som jag har lärt mig under åren – är:

  • Tänk utanför väggarna – hitta samspelet mellan byggnaden och omgivningen.
  • Fokusera på nyttan, inte på de negativa konsekvenserna.
  • Ha med hållbarhetsaspekten redan från början.
  • Ha tålamod – demokrati tar tid.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Uppstickaren OBOS är redan en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med över 150000 sålda bostäder runtom i landet. – Vår bredd …

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

Tillbaka till förstasidan