FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

Pandemin har för många yrkesgrupper inneburit en två år lång testperiod av hemarbete med digitala arbetssätt såsom teamsmöten och webkonferenser. Det stora flertalet tror jag har saknat det fysiska mötet med kolleger och andra, och känt hur tillvaron krympt av så mycket tid i hemmet. Samtidigt har ny digital teknik visat sig vara väldigt praktisk i och med att vi har kunnat ha möten ”nästan som på riktigt” med människor över hela världen utan att behöva resa och vi har kunnat delta vid massvis av intressanta digitala seminarier hemifrån, för att nämna några av fördelarna.

Under hela pandemin har vi i fastighetsbranschen frågat oss hur vi kommer att jobba post Corona. Även nu när restriktionerna är hävda kvarstår många frågor. Vilka nya arbetssätt kommer att bli bestående och vilka kommer att överges? På vilka punkter kommer vi gå tillbaka till arbetslivet som det såg ut före pandemin?

Jag tror att vi kommer att se en betydligt större variation framöver i hur vi arbetar post Corona. Man kan illustrera detta i två karaktärer: Kontorsråttan och Hemmakatten. Kontorsråttan vill tillbaka till kontoret och arbeta fulltid därifrån. Hemmakatten tycker att det är praktiskt att arbeta hemifrån och använder digital teknik för att kunna arbeta effektivt även utanför kontoret.

Framtidens kontor behöver förhålla sig till dessa extremer, och även till alla varianter däremellan som växlar mellan att arbeta från kontoret och på distans. De skilda personlighetstyperna kommer att finnas på en och samma arbetsplats, och de kommer att förekomma bland företagets kunder och leverantörer. Kontoret behöver kunna fungera för alla.

Vilka krav ställs då på framtidens kontor för att det ska fungera post Corona? Vi har identifierat sju trender som i vissa fall går in i och överlappar varandra:

Digitalisering – kontoret måste stödja ett digitalt arbetssätt, bland annat genom att tillhandahålla tillräckliga många och rätt utformade mötesrum för digitala möten. Vissa företag behöver kanske en komplett studio för websändningar.

Läget är alltid viktigt i fastighetssammanhang. Nya arbetssätt och flyttmönster kommer att ge upphov till nya kontorslägen, exempelvis vid kommunikationsnoder där det finns tillgång till både fjärrtåg och motorväg.

– Kontoret måste utformas så att det underlättar möten. Under pandemin har vi saknar det fysiska mötet. Framöver kommer vi att välja kontoret när vi ska ha möten, inte när vi ska sitta och skriva på en rapport.

– Snabbväxande företag i en föränderlig värld behöver flexibilitet. De vet inte hur många anställda de har om ett halvår och vill därför inte binda upp sig i ett långt hyreskontrakt eller sitta i en lokal som är väldigt statisk i sin utformning.

– Det råder hård konkurrens mellan företagen i kampen om talangerna. Kontoret används i ökad utsträckning som ett verktyg för att kunna locka till sig de bästa. Kontorets läge och utformning blir en viktig del i företagets identitet och varumärke.

Hälsotrenden var stark redan innan pandemin och har idag fått en framskjuten plats vid utformningen av våra kontor, framför allt i nyproduktionen. Tanken med begreppet Wellness är att man ska bli friskare, inte sjukare av att vistas på kontoret. Ljudmiljö, luftkvalitet och ljus ska utformas så att vi kan prestera på topp. I anslutning till kontoret får det gärna finnas gym och cykeldepå. Trappor bör placeras mer lättillgänglig än hissar, för att nämna några exempel.

– Att kontoret utformas med hänsyn till den omgivande miljön en självklarhet nu för tiden. Fokus ska vara på konkret nytta för miljön, och gärna även plånboken, istället för symbolåtgärder.

Pandeminedstängningen gav oss en två år lång testperiod av flexibelt och platsobundet arbetssätt. På rekordtid lärde vi oss att använda Skype, Teams och annan digital teknik. Vi blev dock varse behovet av fysiska möten för att vi ska må bra och vara kreativa. Nu när pandemin är över har vi massvis med ny kunskap att ösa ur när vi designar våra kontor och utforma våra arbetssätt. Låt oss plocka russinen ur kakan och fortsätta att tillämpa allt nytt och smart vi lärt oss under pandemin, men kombinera detta med genomtänkt utformade kontor som underlättar fysiska möten och annat vi saknat de två senaste åren.

Läs mer om framtidens kontor i Colliers nya kontorsrapport

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

Tillbaka till förstasidan