FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

Pandemin har för många yrkesgrupper inneburit en två år lång testperiod av hemarbete med digitala arbetssätt såsom teamsmöten och webkonferenser. Det stora flertalet tror jag har saknat det fysiska mötet med kolleger och andra, och känt hur tillvaron krympt av så mycket tid i hemmet. Samtidigt har ny digital teknik visat sig vara väldigt praktisk i och med att vi har kunnat ha möten ”nästan som på riktigt” med människor över hela världen utan att behöva resa och vi har kunnat delta vid massvis av intressanta digitala seminarier hemifrån, för att nämna några av fördelarna.

Under hela pandemin har vi i fastighetsbranschen frågat oss hur vi kommer att jobba post Corona. Även nu när restriktionerna är hävda kvarstår många frågor. Vilka nya arbetssätt kommer att bli bestående och vilka kommer att överges? På vilka punkter kommer vi gå tillbaka till arbetslivet som det såg ut före pandemin?

Jag tror att vi kommer att se en betydligt större variation framöver i hur vi arbetar post Corona. Man kan illustrera detta i två karaktärer: Kontorsråttan och Hemmakatten. Kontorsråttan vill tillbaka till kontoret och arbeta fulltid därifrån. Hemmakatten tycker att det är praktiskt att arbeta hemifrån och använder digital teknik för att kunna arbeta effektivt även utanför kontoret.

Framtidens kontor behöver förhålla sig till dessa extremer, och även till alla varianter däremellan som växlar mellan att arbeta från kontoret och på distans. De skilda personlighetstyperna kommer att finnas på en och samma arbetsplats, och de kommer att förekomma bland företagets kunder och leverantörer. Kontoret behöver kunna fungera för alla.

Vilka krav ställs då på framtidens kontor för att det ska fungera post Corona? Vi har identifierat sju trender som i vissa fall går in i och överlappar varandra:

Digitalisering – kontoret måste stödja ett digitalt arbetssätt, bland annat genom att tillhandahålla tillräckliga många och rätt utformade mötesrum för digitala möten. Vissa företag behöver kanske en komplett studio för websändningar.

Läget är alltid viktigt i fastighetssammanhang. Nya arbetssätt och flyttmönster kommer att ge upphov till nya kontorslägen, exempelvis vid kommunikationsnoder där det finns tillgång till både fjärrtåg och motorväg.

– Kontoret måste utformas så att det underlättar möten. Under pandemin har vi saknar det fysiska mötet. Framöver kommer vi att välja kontoret när vi ska ha möten, inte när vi ska sitta och skriva på en rapport.

– Snabbväxande företag i en föränderlig värld behöver flexibilitet. De vet inte hur många anställda de har om ett halvår och vill därför inte binda upp sig i ett långt hyreskontrakt eller sitta i en lokal som är väldigt statisk i sin utformning.

– Det råder hård konkurrens mellan företagen i kampen om talangerna. Kontoret används i ökad utsträckning som ett verktyg för att kunna locka till sig de bästa. Kontorets läge och utformning blir en viktig del i företagets identitet och varumärke.

Hälsotrenden var stark redan innan pandemin och har idag fått en framskjuten plats vid utformningen av våra kontor, framför allt i nyproduktionen. Tanken med begreppet Wellness är att man ska bli friskare, inte sjukare av att vistas på kontoret. Ljudmiljö, luftkvalitet och ljus ska utformas så att vi kan prestera på topp. I anslutning till kontoret får det gärna finnas gym och cykeldepå. Trappor bör placeras mer lättillgänglig än hissar, för att nämna några exempel.

– Att kontoret utformas med hänsyn till den omgivande miljön en självklarhet nu för tiden. Fokus ska vara på konkret nytta för miljön, och gärna även plånboken, istället för symbolåtgärder.

Pandeminedstängningen gav oss en två år lång testperiod av flexibelt och platsobundet arbetssätt. På rekordtid lärde vi oss att använda Skype, Teams och annan digital teknik. Vi blev dock varse behovet av fysiska möten för att vi ska må bra och vara kreativa. Nu när pandemin är över har vi massvis med ny kunskap att ösa ur när vi designar våra kontor och utforma våra arbetssätt. Låt oss plocka russinen ur kakan och fortsätta att tillämpa allt nytt och smart vi lärt oss under pandemin, men kombinera detta med genomtänkt utformade kontor som underlättar fysiska möten och annat vi saknat de två senaste åren.

Läs mer om framtidens kontor i Colliers nya kontorsrapport

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier
Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i ...

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Tillbaka till förstasidan