FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare 6 miljarder kronor och samhället cirka 10 miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 27 miljoner kronor per dag, enligt branschorganisationen Säker Vatten.

– Säkerheten kring vattenfrågan är eftersatt i samhället. Alla fastighetsägare har energimål men det är få som har ett vattenmål, även om vi nu märker en allt större medvetenhet i frågan, säger Patrik Tjäder, nordisk säljchef på företaget Smartvatten.

De har jobbat med vattensäkerhet i många år och har sett hur stora skadorna kan bli när olyckan är framme.

– En vattenskada är den ultimata mardrömmen för en fastighetsägare. Inte nog med den ekonomiska smällen som en sanering innebär, det är även kringfaktorer som evakueringsbostäder och det emotionella för de boende som gör problemet så omfattande, menar Patrik.

 

Omedelbar varning vid läckor
Att hålla koll på vattenförbrukningen i en fastighet sker ofta genom att ansvariga personer läser av vattenmätarna och bokför värdena en gång i månaden. Någon större uppföljning av den data som samlas in sker sällan och möjligheten att upptäcka en större avvikelse i vattenförbrukningen är liten. Smartvatten jobbar med en lösning som är lika enkel som genial. Genom att montera en kamera på vattenmätaren, som tar bild varje minut och skickar upp till det digitala molnet, så samlas data in löpande.

– När en vattenläcka uppstår reagerar systemet direkt på den förändrade vattenförbrukningen och skickar en varning till ansvarig person. Denne kan då reagera omedelbart och dessutom påbörja felsökningen på rätt plats och innan för stor skada har skett, berättar Patrik.

 

Minskat läckage sparar pengar
Genom att ha koll på vattenförbrukningen, kan också åtgärder sättas in för att minska svinn. I takt med allt högre vattenpriser, finns ett ekonomiskt incitament för att se över vattennyttjandet.

– En fjärdedel av våra kunder sparar så mycket som uppemot 25 procent av sin vattenkostnad. Läckande kranar och rinnande toaletter upptäcks direkt. Genom att stänga av ventiler i tur och ordning kan du i realtid se förändringar och lokalisera var insatser behöver göras. Med rätt bakgrundsinformation kan du som fastighetsförvaltare enklare fatta välgrundade beslut vad gäller allt från underhållsplan till nya investeringar. Om till exempel toaletterna står och läcker kan det vara ekonomiskt försvarbart att tidigarelägga en investering i nya, säger Patrik.

En ytterligare fördel med Smartvattens lösning är tidsaspekten. Fastighetsförvaltare behöver inte längre åka runt och läsa av vattenmätare, utan kan ta del av informationen via sin dator. Många gånger sitter vattenmätarna på svårtillgängliga platser utspridda över ett större geografiskt område, vilket problematiserar avläsningen ytterligare.

 

Experthjälp ger grund för smarta beslut
Allt fler företag byter ut sina gamla vattenmätare till digitala lösningar. Även om datan samlas in per automatik, är det sällan som informationen används till annat än faktureringsunderlag. Att analysera data är inte det enklaste, men rätt genomfört är det en guldgruva för att hitta dolda kostnader och fatta rätt beslut inför framtiden.

– Det är här vi kan hjälpa till. Med hjälp av vår expertis kan företagen få hjälp att analysera sina data och få underlag för att inkludera vattenförbrukningen i både underhållsplan, klimat- och hållbarhetsmål samt den ekonomiska planen, säger Patrik.

Utöver den direkta vinningen med Smartvattens lösning, att hitta vattenläckor omedelbart och effektivisera arbetet med datainsamling, så får även kunderna hjälp med att minska kostnaderna, jobba hållbart med sin vattenanvändning samt göra ordentliga analyser av den insamlade datan och utifrån dessa fatta välgrundade beslut om framtiden.

– Vi hjälper våra kunder på hela deras vattenresa, från start till mål och vidare, avslutar Patrik.

Smartvatten är experter på vatteneffektivitet och erbjuder lösningar för att hålla koll på vattenförbrukningen. De samarbetar med fastighetsägare, fastighetsförvaltare, servicebolag, vattenverk och företag som främjar hållbar energiförbrukning. I dag använder över 7 500 företag Smartvattens tjänster. Bland annat får de hjälp med distanskontroll av vattenförbrukningen, vattenbesparing och strategier för vatteneffektivitet.

Läs mer på www.smartvatten.se

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora …

FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

FV-Expert: Lokaluthyrning

Skapa snabba intäkter på dina vakanser!

I samarbete med Stayaround Sverige AB

Sedan 2018 har vi på Stayaround hjälpt fastighetsägare såsom bl.a Balder, CBRE Global Investors och Castellum att hyra ut över …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan ger även mindre fastighetsägare stora möjligheter

I samarbete med Archus

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier när det kommer till stadsutveckling. Archus har analyserat vad som händer inom …

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Bostadsutvecklaren OBOS kliver nu på allvar in i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med en offensiv satsning på nya bostadsrätter. ”Målet är att bli störst i Sverige inom fem år”, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

Stat, kommun och landets regioner står inför ett dramatiskt investeringsbehov mot bakgrund av en växande befolkning och allt fler yngre och äldre. Den offentliga sektorn vänder sig i allt högre grad till privata fastighetsägare. Flera offensiva och starka investerare har växt fram och skapat starka positioner inför detta skifte. I en andra våg ser vi nu mer finansiellt orienterade aktörer som, särskilt i osäkra tider, lockas av segmentet utifrån dess egenskaper som passiv finansiell placering med långa kontrakt, offentligt finansierad hyresgäst och låg restvärdesrisk.

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Tillbaka till förstasidan