FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare 6 miljarder kronor och samhället cirka 10 miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 27 miljoner kronor per dag, enligt branschorganisationen Säker Vatten.

– Säkerheten kring vattenfrågan är eftersatt i samhället. Alla fastighetsägare har energimål men det är få som har ett vattenmål, även om vi nu märker en allt större medvetenhet i frågan, säger Patrik Tjäder, nordisk säljchef på företaget Smartvatten.

De har jobbat med vattensäkerhet i många år och har sett hur stora skadorna kan bli när olyckan är framme.

– En vattenskada är den ultimata mardrömmen för en fastighetsägare. Inte nog med den ekonomiska smällen som en sanering innebär, det är även kringfaktorer som evakueringsbostäder och det emotionella för de boende som gör problemet så omfattande, menar Patrik.

 

Omedelbar varning vid läckor
Att hålla koll på vattenförbrukningen i en fastighet sker ofta genom att ansvariga personer läser av vattenmätarna och bokför värdena en gång i månaden. Någon större uppföljning av den data som samlas in sker sällan och möjligheten att upptäcka en större avvikelse i vattenförbrukningen är liten. Smartvatten jobbar med en lösning som är lika enkel som genial. Genom att montera en kamera på vattenmätaren, som tar bild varje minut och skickar upp till det digitala molnet, så samlas data in löpande.

– När en vattenläcka uppstår reagerar systemet direkt på den förändrade vattenförbrukningen och skickar en varning till ansvarig person. Denne kan då reagera omedelbart och dessutom påbörja felsökningen på rätt plats och innan för stor skada har skett, berättar Patrik.

 

Minskat läckage sparar pengar
Genom att ha koll på vattenförbrukningen, kan också åtgärder sättas in för att minska svinn. I takt med allt högre vattenpriser, finns ett ekonomiskt incitament för att se över vattennyttjandet.

– En fjärdedel av våra kunder sparar så mycket som uppemot 25 procent av sin vattenkostnad. Läckande kranar och rinnande toaletter upptäcks direkt. Genom att stänga av ventiler i tur och ordning kan du i realtid se förändringar och lokalisera var insatser behöver göras. Med rätt bakgrundsinformation kan du som fastighetsförvaltare enklare fatta välgrundade beslut vad gäller allt från underhållsplan till nya investeringar. Om till exempel toaletterna står och läcker kan det vara ekonomiskt försvarbart att tidigarelägga en investering i nya, säger Patrik.

En ytterligare fördel med Smartvattens lösning är tidsaspekten. Fastighetsförvaltare behöver inte längre åka runt och läsa av vattenmätare, utan kan ta del av informationen via sin dator. Många gånger sitter vattenmätarna på svårtillgängliga platser utspridda över ett större geografiskt område, vilket problematiserar avläsningen ytterligare.

 

Experthjälp ger grund för smarta beslut
Allt fler företag byter ut sina gamla vattenmätare till digitala lösningar. Även om datan samlas in per automatik, är det sällan som informationen används till annat än faktureringsunderlag. Att analysera data är inte det enklaste, men rätt genomfört är det en guldgruva för att hitta dolda kostnader och fatta rätt beslut inför framtiden.

– Det är här vi kan hjälpa till. Med hjälp av vår expertis kan företagen få hjälp att analysera sina data och få underlag för att inkludera vattenförbrukningen i både underhållsplan, klimat- och hållbarhetsmål samt den ekonomiska planen, säger Patrik.

Utöver den direkta vinningen med Smartvattens lösning, att hitta vattenläckor omedelbart och effektivisera arbetet med datainsamling, så får även kunderna hjälp med att minska kostnaderna, jobba hållbart med sin vattenanvändning samt göra ordentliga analyser av den insamlade datan och utifrån dessa fatta välgrundade beslut om framtiden.

– Vi hjälper våra kunder på hela deras vattenresa, från start till mål och vidare, avslutar Patrik.

Smartvatten är experter på vatteneffektivitet och erbjuder lösningar för att hålla koll på vattenförbrukningen. De samarbetar med fastighetsägare, fastighetsförvaltare, servicebolag, vattenverk och företag som främjar hållbar energiförbrukning. I dag använder över 7 500 företag Smartvattens tjänster. Bland annat får de hjälp med distanskontroll av vattenförbrukningen, vattenbesparing och strategier för vatteneffektivitet.

Läs mer på www.smartvatten.se

Fler FV-Expert

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

Tillbaka till förstasidan