FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

Fastighetsmarknaden på den svenska sidan i Öresundsregionen hann knappt komma igång efter covidpandemin innan kallduscharna med krig, inflation och räntehöjningar delvis kylde ner kommersen. Det segment som står fortsatt starkt trots påfrestningarna är lager- och logistiksidan.

– Här ser vi fortfarande stor rörelse och stark efterfrågan, säger John Larsson, Novier Leasing & Development, stationerad i Malmö, med Sydsverige som arbetsområde.

Företag vill positionera sig på strategiska platser med tanke på Öresundsregionens läge med närhet till både Köpenhamn och flygplatsen Kastrup. Framåt ser vi även stora möjligheter med den nya containerhamnen i Helsingborg som beräknas vara klar om sex eller sju år. Det är en jättesatsning vars positiva effekter kommer att spilla över på Öresundsregionen och gynna alla som arbetar med logistik i en stor del av Sydsverige.

Skåne kommer också i hög grad att påverkas positivt av den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen med tågspår och bilväg som planeras stå klar 2029 och som bland annat möjliggör tågresor Köpenhamn-Hamburg på 2,5 timmar. Dessa två projekt, hamnen i Helsingborg och Fehmarn Bält-tunneln, möjliggör ännu större potential och närhet till de stora regionerna och städerna i närområdet.

Malmö framstår fortfarande som den mest självklara och attraktiva utgångspunkten i Sydsverige. Men på grund av miljözoner som begränsar framkomlighet för tung trafik inom Malmö stad har många logistik- och lagerjättar börjat titta mot kranskommuner som Burlöv, Staffanstorp, Löddeköpinge och Landskrona där vi ser fortsatt tillväxt framåt. Dessa kommuner lockar till sig många företag, fastighetsägare och hyresgäster, tack vare sina strategiska lägen invid väg E6 och andra större trafikleder men också för att markytorna generellt är billigare och inte lika exploaterade jämfört med Malmö.

– Vi ser också att en del stora företag vill koncentrera sina lager eller sidoverksamheter närmre moderbolagen, som en följd av drivmedelspriser och för att de vill förkorta och göra leveranser och logistiklösningar inom företagen mer hållbara, säger Jonatan Arnsberger, Novier Leasing & Development.

Genom att ta hjälp av mäklare spar hyresgästen tid, denne kan fokusera uteslutande på sin core business och samtidigt få hjälp att hitta rätt lokaler som passar företagets behov och användningsområde.

– Vi jobbar väldigt brett, då vi hjälper både fastighetsägare som vill hyra ut sina fastigheter och hyresgäster att hitta rätt lokal, Jonatan Arnsberger.

– Vi måste våga blicka framåt. Vi tror att man har mycket att vinna om man faktiskt vågar göra förändringar i dessa tider då det, precis som under pandemin, fortsatt går bra, med ökad tillväxt för väldigt många branscher inom lager och logistik, avslutar John Larsson.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...

FV-Expert: Skatt

Nya jämkningsregler slår hårt

I samarbete med Svalner
Finansdepartementets förslag om nya jämkningsregler riskerar ge betydande negativa konsekvenser. Nu är det hög tid att reagera.

FV-Expert: Hållbarhet

Elektrifiering ger mer hållbart byggande

I samarbete med Skanska
Bristen på fossilfria drivmedel har snabbat på omställningen mot eldrivna entreprenadmaskiner. Just nu kartlägger Skanska marknaden, med målet att ligga ...

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

Tillbaka till förstasidan