FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

Fastighetsmarknaden på den svenska sidan i Öresundsregionen hann knappt komma igång efter covidpandemin innan kallduscharna med krig, inflation och räntehöjningar delvis kylde ner kommersen. Det segment som står fortsatt starkt trots påfrestningarna är lager- och logistiksidan.

– Här ser vi fortfarande stor rörelse och stark efterfrågan, säger John Larsson, Novier Leasing & Development, stationerad i Malmö, med Sydsverige som arbetsområde.

Företag vill positionera sig på strategiska platser med tanke på Öresundsregionens läge med närhet till både Köpenhamn och flygplatsen Kastrup. Framåt ser vi även stora möjligheter med den nya containerhamnen i Helsingborg som beräknas vara klar om sex eller sju år. Det är en jättesatsning vars positiva effekter kommer att spilla över på Öresundsregionen och gynna alla som arbetar med logistik i en stor del av Sydsverige.

Skåne kommer också i hög grad att påverkas positivt av den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen med tågspår och bilväg som planeras stå klar 2029 och som bland annat möjliggör tågresor Köpenhamn-Hamburg på 2,5 timmar. Dessa två projekt, hamnen i Helsingborg och Fehmarn Bält-tunneln, möjliggör ännu större potential och närhet till de stora regionerna och städerna i närområdet.

Malmö framstår fortfarande som den mest självklara och attraktiva utgångspunkten i Sydsverige. Men på grund av miljözoner som begränsar framkomlighet för tung trafik inom Malmö stad har många logistik- och lagerjättar börjat titta mot kranskommuner som Burlöv, Staffanstorp, Löddeköpinge och Landskrona där vi ser fortsatt tillväxt framåt. Dessa kommuner lockar till sig många företag, fastighetsägare och hyresgäster, tack vare sina strategiska lägen invid väg E6 och andra större trafikleder men också för att markytorna generellt är billigare och inte lika exploaterade jämfört med Malmö.

– Vi ser också att en del stora företag vill koncentrera sina lager eller sidoverksamheter närmre moderbolagen, som en följd av drivmedelspriser och för att de vill förkorta och göra leveranser och logistiklösningar inom företagen mer hållbara, säger Jonatan Arnsberger, Novier Leasing & Development.

Genom att ta hjälp av mäklare spar hyresgästen tid, denne kan fokusera uteslutande på sin core business och samtidigt få hjälp att hitta rätt lokaler som passar företagets behov och användningsområde.

– Vi jobbar väldigt brett, då vi hjälper både fastighetsägare som vill hyra ut sina fastigheter och hyresgäster att hitta rätt lokal, Jonatan Arnsberger.

– Vi måste våga blicka framåt. Vi tror att man har mycket att vinna om man faktiskt vågar göra förändringar i dessa tider då det, precis som under pandemin, fortsatt går bra, med ökad tillväxt för väldigt många branscher inom lager och logistik, avslutar John Larsson.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan