FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling

I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant beräkna fördelningen av den ingående momsen utifrån de unika omständigheter som föreligger i varje enskilt projekt. En korrekt storlek på avdragsrätten kan vara avgörande för projektets hela marginal.

Utifrån många verksamma år som skatterådgivare till fastighetsbranschen såg vi tidigt att det på marknaden råder en missuppfattning kring hur ingående moms bör fördelas. I allmänhet används förenklade beräkningar, generell prisstatistik och schabloner vilka varken ger en korrekt beräknad avdragsrätt eller kan ligga till grund för att styrka avdragets storlek hos Skatteverket. Ofta är beräkningarna också alltför försiktigt hållna, vilket ger en lägre avdragsrätt och därmed en högre kostnad än nödvändigt. För många projekt är helt enkelt förutsättningarna så pass unika att alla former av generalisering leder till felaktiga fördelningar.

Avdragsrätten på inköp gemensamma för skattefri och skattepliktig verksamhet (så kallad blandad verksamhet) ska delas upp mellan verksamheterna. Till exempel är bostäder skattefria, medan garage och verksamhetslokaler kan vara skattepliktiga. Även för verksamheterna gemensamma ytor och kostnader behöver beräknas. Men att hitta en skälig fördelning kan ofta vara en komplex process, speciellt vid nyproduktioner som ofta uppförs via totalentreprenad. Förutom att fastställa en rättvisande fördelning av den ingående skatten ska också de beräkningar och bedömningar som ligger till grund för avdragsrätten kunna styrkas och motiveras med objektiva underlag.

Genom att kombinera relevanta kompetenser, rättslig argumentation och utförliga beräkningar har vi hittat en framgångsrik metod för att fastställa en korrekt och rättvisande fördelning av den ingående momsen i fastighetsprojekt. Metodens styrka har inte minst visat sig i domstolsprocesser, där det tydligt framgått att argument kring rättsprinciper och fördelningsgrunder alltid måste kombineras med gedigen kunskap om fastighetens konstruktion och byggnadstekniska detaljer för att styrka avdragsrättens storlek.

Att säkerställa att momskostnaden inte blir omotiverat stor och att avdragsrätten kan styrkas ger en direkt effekt på marginalen och kan i slutändan vara avgörande för om projektet blir lönsamt eller inte. I tider av pausade eller stoppade projekt är det också särskilt viktigt att redan i planeringsfasen verifiera och beräkna en korrekt fördelning av avdragsrätten – något som i vissa fall till och med kan vara den åtgärd som ger vinstresultat i projektet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan