FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona pandemin började sprida sig. Vem trodde då att bostadspriser, börskurser och byggmaterialpriser skulle skena i väg? Vem trodde att fastighetsmarknaden skulle slå nya transaktionsrekord och att flera svenska fastighetsbolag skulle ge sig ut på utländska erövringståg? Vem kunde ha anat att bostadsbyggandet skulle ligga på de högsta nivåerna sedan början av 1990-talet?

Konjunkturutvecklingen kan närmast liknas vid en berg- och dalbana. Efter det branta fallet under våren 2020 och den snabba återhämtningen, är många konjunkturindikatorer nu uppe på rekordnivåer som vi aldrig tidigare skådat. Exportindustrin går redan på högvarv och resten av ekonomin har återhämtat i stort sett hela pandemitappet. Detta trots att pandemin inte är över, en del restriktioner finns kvar och många arbetar fortfarande hemifrån.

Den stora ”snackisen” i branschen har varit just hemarbetet och hur utbrett det kommer att vara efter pandemin. Hur ska framtidens kontor utformas, hur stora de bestående effekterna på efterfrågan på kontorslokaler kommer att bli och hur man som fastighetsägare eller hyresgäst kan förbereda sig på detta.

Något som inte uppmärksammats mycket är att nu när företag och dess anställda börjar återvända till kontoret kommer vi att upptäcka att vi fått nya kollegor. Finans- och fastighetssektorn är expanderande och växer snabbare än övriga delar av ekonomin, så även under pandemin. Enligt SCB-statistik var 893 000 sysselsatta inom finans, fastighet, konsulter m.m. under andra kvartalet i år. För ett år sedan var antalet 865 000, för två år sedan 851 000. Antalet arbetade timmar i sektorn har på två år vuxit med 9 procent!

Undersökningar bland företagen i sektorn visar en begynnande brist på arbetskraft. Framför allt ”skriker” konsultsidan efter kvalificerad personal, men även inom finans och fastighet börjar man få allt svårare att identifiera och rekrytera kompetenta nyckelpersoner. Finansbranschen har inte haft så stora expansionsplaner när det gäller anställningar som de har i nuläget sedan 2007 och även i fastighetsbranschen finns många företag som planerar öka antalet anställda.

Boardtalk strävar kontinuerligt efter att tillgodose varje uppdragsgivare med service, kunskap och engagemang i världsklass när det gäller search-, rekrytering- och interimstillsättningar på den svenska fastighetsmarknaden. Vem vet, kanske är det dags att våga minska fokus på det traditionella Cv:t och att LinkedInprofilen blir den nya standarden? Kommer även löneutvecklingen följa de kraftigt stigande bostadspriserna? Om några år vet vi svaren.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...

FV-Expert: Skatt

Nya jämkningsregler slår hårt

I samarbete med Svalner
Finansdepartementets förslag om nya jämkningsregler riskerar ge betydande negativa konsekvenser. Nu är det hög tid att reagera.

FV-Expert: Hållbarhet

Elektrifiering ger mer hållbart byggande

I samarbete med Skanska
Bristen på fossilfria drivmedel har snabbat på omställningen mot eldrivna entreprenadmaskiner. Just nu kartlägger Skanska marknaden, med målet att ligga ...

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

Tillbaka till förstasidan