FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har därmed stora möjligheter att göra skillnad och kraftigt minska utsläppen. Tyvärr så går omställningen i vår bransch alldeles för långsamt och det är bråttom att driva på utvecklingen.

Skanska har som mål att halvera utsläppen i hela värdekedjan inom tio år. Till 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Det är ett mål som omfattar hela bolaget och därmed all vår verksamhet i alla länder. För att nå målet behöver tusentals underentreprenörer involveras i klimatarbetet. Men vi behöver också själva hitta nya erbjudanden, material och alternativ som minskar klimatpåverkan.

Vi har till exempel utvecklat en grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än den traditionella. Det finns också en cirkulär asfalt som har 75 procent lägre klimatpåverkan samt plusenergihus som producerar mer förnybar energi än de behöver. Nu är vår förhoppning att fler kunder efterfrågar detta så att vi tillsammans ser till att det vi bygger blir mer hållbart och bidrar till omställningen i vår bransch. Med rätt lösningar kan vi tillsammans skapa klimatnytta.

Offentlig upphandling är centralt för att nå klimatmålen. Enligt Upphandlingsmyndigheten står infrastruktur och bygg för hälften av utsläppen från statlig upphandling. Många offentliga aktörer har satt upp egna ambitiösa klimatmål, men det är många som saknar utsläppsmål för byggandet samt tydliga mål och krav i upphandlingen av byggprojekt. Vår uppmaning är att låta klimatet bli en konkurrensparameter och använda upphandlingar för att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet.

Klimatarbetet behöver genomsyra alla delar av vår, våra underleverantörers och deras underleverantörers verksamheter. Vi behöver hjälpas åt och åstadkomma en unik kraftsamling för att bromsa klimatförändringarna och nå hela vägen fram till klimatneutralitet. Det är bara tillsammans som vi kan lyckas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

Tillbaka till förstasidan