FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har därmed stora möjligheter att göra skillnad och kraftigt minska utsläppen. Tyvärr så går omställningen i vår bransch alldeles för långsamt och det är bråttom att driva på utvecklingen.

Skanska har som mål att halvera utsläppen i hela värdekedjan inom tio år. Till 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Det är ett mål som omfattar hela bolaget och därmed all vår verksamhet i alla länder. För att nå målet behöver tusentals underentreprenörer involveras i klimatarbetet. Men vi behöver också själva hitta nya erbjudanden, material och alternativ som minskar klimatpåverkan.

Vi har till exempel utvecklat en grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än den traditionella. Det finns också en cirkulär asfalt som har 75 procent lägre klimatpåverkan samt plusenergihus som producerar mer förnybar energi än de behöver. Nu är vår förhoppning att fler kunder efterfrågar detta så att vi tillsammans ser till att det vi bygger blir mer hållbart och bidrar till omställningen i vår bransch. Med rätt lösningar kan vi tillsammans skapa klimatnytta.

Offentlig upphandling är centralt för att nå klimatmålen. Enligt Upphandlingsmyndigheten står infrastruktur och bygg för hälften av utsläppen från statlig upphandling. Många offentliga aktörer har satt upp egna ambitiösa klimatmål, men det är många som saknar utsläppsmål för byggandet samt tydliga mål och krav i upphandlingen av byggprojekt. Vår uppmaning är att låta klimatet bli en konkurrensparameter och använda upphandlingar för att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet.

Klimatarbetet behöver genomsyra alla delar av vår, våra underleverantörers och deras underleverantörers verksamheter. Vi behöver hjälpas åt och åstadkomma en unik kraftsamling för att bromsa klimatförändringarna och nå hela vägen fram till klimatneutralitet. Det är bara tillsammans som vi kan lyckas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

Tillbaka till förstasidan