Gränsöverskridande värdeskapande

Thomas Erséus VD vid börsnoterade Kungsleden sedan 2006. Tidigare VD och koncernchef för WSP Europe AB.

Visa faktaruta

Dagens samhälle präglas mycket av det egna jaget och eget självförverkligande trots allt prat om samhällsansvar och hållbarhet som implicit i orden indikerar något som omfamnar många människor. Vi som driver företag skall vara duktiga på många saker och inte minst på det som brukar kallas CSR, eller Corporate Social Responsibility. Att gå från ord till handling i till exempel hur vi som företag och våra medarbetare så bra som möjligt tar ansvar för hur vi påverkar vårt samhälle, ekonomiskt, miljömässigt och socialt är inte alltid så lätt. Jag tror att vi allt för ofta hamnar lite för snävt i våra tankar och låser oss i strukturer där kanske våra egna företag blir gränser. Därmed missar vi förhållandevis enkla vinster att ta hem.

Vi pratar gärna i företagssammanhang om värdeskapande. Men det kan vara nog så svårt att inom det egna företaget och den egna affärsmodellen få till ett bra värdeskapande. Men vad händer om man tänker lite annorlunda och faktiskt gör något tillsammans med andra? Kan 1+1 faktiskt bli 3?

Hos oss på Kungsleden är ABB-koncernen vår största hyresgäst med cirka 300.000 kvm hyrd yta. Därmed är också Kungsleden är en stor och viktig leverantör till ABB i Sverige. På ABB jobbar man mycket med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Man har en tydlig nollvision vad gäller olyckor, och även om man gjort mycket har man hittills inte nått ända fram. ABB tänker inte heller bara på olyckor som kan inträffa på arbetsplasten utan också på väg till och från arbetet. Men för att nå ända fram behöver fler parter samarbeta.

ABB verkar leva som de lär. För en tid sedan hade vi ABB Sveriges vd Johan Söderström, deras fastighetschef Lars Åkerstedt och personaldirektör Åsa Jackson hos oss på Kungsleden. De hade bett att få komma och var med på vårt koncernledningsmöte som vi hade förstärkt med ett antal chefer från Kungsleden. Tillsammans pratade vi om ABBs nollvision och hur vi tillsammans kunde uppfylla den. ABB kan inte ensamma nå sin vision utan är beroende av oss och vice versa. Helt plötsligt får man en känsla av ett gränsöverskridande värdeskapande. Kanske ett litet exempel i CSR-sammanhang men ändå så konkret.

Ibland kan de små stegen i ansvarstagandet vara väl så bra som de stora. I vart fall kan det vara lite lättare att verkligen gå från ord till handling. Jag är övertygad om att vi tillsammans med ABB kan öka värdeskapandet och komma närmare visionen om noll olyckor på arbetsplatsen.

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Krönika

Renässans för fastighetsskatten?

”Fastighetsskatten är godtycklig – dess avkastning går inte att beräkna”

Krönika

Utseende är inte allt

”Att sälja radhus och villor kan vara svårt i det polisen kallar särskilt utsatt område.”

Krönika

Dan Andersson och Klarakvarteren

”Vi renoverar det som är borta, bevarar rivna hus, återupplivar de döda.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Studieresa till Landskrona?

”Det behövs helt nya, lång­siktiga grepp. Fastighets­ägarna borde till exempel börja bry sig.”

Krönika

Happy days are here again

”Så snart allt återgår till det normala blir det business as usual.”

Krönika

En chans för att överleva

Så har jag suttit här hemma framför datorn dag efter dag och ibland stirrat ut över den skräpiga bergsknallen på …

Tillbaka till förstasidan