Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Valsverket 5, Eskilstuna

Adress Rademachergatan 53, Eskilstuna
Läge Centralt i Eskilstuna
Färdigställande 2022/2023
Antal lägenheter 337 st
Upplåtelseform Hyresrätt

TRANSAKTION

Köptidpunkt December 2019
Köpare Willhem
Köpeskilling 617 mkr
Direktavkastning 4,05%
Kr/kvm 41 000
Kr/kvm (uthyrbar area) 16 000 kr/kvm

● Affär med bostadsprojekt på en yield om drygt 4 procent.
● Allmänt stigande optimism i Eskilstuna efter Amazons etablering.
● Inom kvarteret Valsverket har industriell verksamhet bedrivits under drygt 150 år, bland annat en knivfabrik.

Visa faktaruta

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter som beräknas färdigställas år 2022/2023.

Projektet utgörs av totalt 15 109 kvm, där 505 kvm utgörs av lokaler. En förskola kommer att ta majoriteten av lokalytan. Newsec var rådgivare till säljaren.

Priset för hyresrättsprojekten landade på 617 miljoner kronor, vilket motsvarar ett kvadratmeterpris om knappt 41 000 kr/kvm. Yielden landade på lite över 4 procent, där bostäderna låg på 4 procent och lokalerna på 6 procent. Detta visar tydligt på att bostadsprojekt i regionstäder attraherar starkt intresse då nivåerna som uppnås är jämförbara med exempelvis vissa Stockholmsförorter.

Den aktuella fastigheten ligger väldigt centralt och även vackert, bredvid finns de rödmålade Rademachersmedjorna från 1660-talet som är några av stadens äldsta byggnader. Två andra grannfastigheter är de med Fortifikationsverkets huvudkontor respektive Trafikverkets regionkontor.

På fastigheten Valsverket 5 som Willhem köper har det tidigare främst funnits parkeringsplatser. Avståndet till Fristadstorget är endast ungefär 500 meter och till resecentrum något kortare.

Affären är ett typexempel på ett slags affär som har blivit alltmer populär under senare år, där intresset nu har accelererat ytterligare. De tre storstäderna lockar i dag ungefär lika många investerare som regionstäder och resten av landet – vilket innebär att de sistnämnda har tagit betydande marknads­andelar de senaste åren. Newsec förväntar sig att intresset för bostäder runtom i landet kommer att bestå.

Samtidigt befinner sig bostadsmarknaden i ett ansträngt läge, där bristen på billiga bostadsrätter och hyresrätter blir alltmer påtaglig. Det är därför också ett välkomnat beslut att våga satsa på hyresrätter i en attraktiv stadskärna. De höga nivåerna som uppnås samt det betydande intresset som visade sig finnas för detta projekt indikerar att hyresrättsprojekt är ungefär lika attraktiva som bostadsrättsprojekt, även i lägen utanför storstäderna. Bostadsutvecklares och investerares kalkyler behöver därför inte heller påverkas nämnvärt av ett beslut att välja bort bostadsrätter.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Tillbaka till förstasidan