Amasten gör tredje förvärv i Eskilstuna

Amasten har tecknat avtal om att köpa fyra bostadshyreshus.. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om …

Regio tecknar hyresavtal om 3.250 kvm i Eskilstuna

Förhyrningarna omfattar kommersiella lokaler för ett flertal verksamheter inom service, hälsa, utbildning och handel. Följande uthyrningar har gjorts: • Jensen …

Ikea öppnar liten second hand-butik

Ytan är enligt DN, som först berättade om nyheten endast 72 kvm – alltså som en vanlig trerummare. Satsningen ska …

Amasten förvärvar i Eskilstuna

Amasten har tecknat avtal om att köpa ett bostadshyreshus i Eskilstuna. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande …

Amasten gör första förvärvet i Eskilstuna

Amasten har tecknat avtal om att köpa två bostadsfastigheter i Eskilstuna, vid Carlavägen – i stadsdelen Östermalm. Förvärvet omfattar 34 …

Estea köper av Lundbergs

Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) har förvärvat tomtmarken Nacken 1 i Eskilstuna med …

Tre nya vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna

Eskilstuna växer och behovet av vård- och omsorgsboenden ökar eftersom allt fler blir äldre. Därför byggs just nu tre nya …

Klart med köpare för 800 miljoner i regionstad

Stor kommunal försäljning nu avslutad.

Sehlhall i nytt JV i Eskilstuna

Projektet utgår från ett unikt markområde om drygt hundra hektar i Sundbyholm, norr om Eskilstuna. Området är utpekat som ny …

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Willhem startar stort projekt i centrala Eskilstuna

Peab har fått i uppdrag att bygga 337 hyreslägenheter i centrala Eskilstuna. Beställare är Willhem och kontraktssumman uppgår till 336 …

Arrector avyttrar i centrala Eskilstuna

Angermann har varit rådgivare åt fastighetsägaren Arrector som säljer fem centralt belägna bostadsfastigheter i Eskilstuna om drygt 50 lägenheter. Fastigheternas …

”Kunden i Eskilstuna troligtvis Amazon”

Hos Logicenter. Sedan flera år florerar rykten om att Amazon är nära en etablering av ett e-handelslager i Sverige, närmare …

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.