Miljardsäljer till Genesta

Säljaren förvärvade för ett år sedan.

MG satsar i Eskilstuna – bygger 60.000 kvm

MG Real Estate har en tomt om 130.000 kvm vid Eskilstuna kombiterminal som man vill bebygga med 60.000 kvm fastigheter. Det rapporterar Dagens Logistik.

Signum köper och säljer – breddar sig geografiskt

Signum har den senaste tiden vuxit kraftigt sett till både byggrättsförvärv och nyrekryteringar. Nu tas ett strategiskt beslut att bredda till fler geografiska områden med ett fortsatt fokus på småhus. Som en del av planerna säljs en större byggrätt för boenden i flerbostadshus i Eskilstuna till Magnolia Bostad, samtidigt som man förvärvar byggrätter om 3.300 kvm BTA i Mariefred.

Stendörren säljer till Alfa Laval för 195 mkr

Stendörren Fastigheter avyttriar av industrifastigheten Kälby 1:55 i Eskilstuna. Köper gör hyresgästen Alfa Laval.

Köper tre i Eskilstuna

Passerar 20.000 kvm i lokalarea.

Fastatorägda Företagsparken köper för 120 miljoner i Eskilstuna

Företagsparken har förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett värde om cirka 120 miljoner kronor.

Nyfosa säljer två fastigheter i Eskilstuna för 145 miljoner

Nyfosa har avyttrat två fastigheter i Eskilstuna till ett försäljningspris om 145 miljoner kronor. Fastigheterna består av bostäder och kommersiella lokaler.

”Har kämpat för att hitta vår identitet”

Så blev Eskilstuna ett nav för logistik.

Överraskande: Säljer 13 fastigheter för 2,1 miljarder

”Stabil lönsamhet och klok tillväxt”. Motiverar affären för FV. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

Stendörren köper modern och mindre lagerbyggnad

Stendörren förvärvar en modern lagerfastighet under uppförande i Eskilstuna för 64 miljoner kronor.

Besqab köper av Victoria Park i Eskilstuna

Besqab har tecknat avtal med Victoria Park om förvärv av del av fastigheten Diplomaten 2 m.fl. i Eskilstuna.

Månsbro förvärvar i Eskilstuna

Månsbro Fastigheter förvärvar fastigheten Neonljuset 4 i Eskilstuna. Fastigheten är om 28.271 kvm varav lokalarean är 11.800 kvm. Säljare är ankarhyresgästen AnVA.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

K-Fastigheter planerar att bygga ca 105 hyresrätter i Årby Norra, Eskilstuna. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att påbörja byggnation under sista kvartalet 2022.

Prologis expanderar i Eskilstuna

Prologis har förvärvat drygt 30 000 kvm mark av Eskilstuna kommun. Marken ligger intill Footways lokaler som nyligen byggts ut. Prologis planerar nu en ny logistikfastighet på minst 15 000 kvm på området.