Eskilstuna

Senaste nyheterna om Eskilstuna.


Samhällsfastigheter

NCC bygger 30.000 kvm åt polisen i Eskilstuna

Det blir NCC som får bygga polisen nya storsatsning i Eskilstuna. Det handlar om en om- och tillbyggnad på Capmans fastighet om drygt 30.000 kvm.

Månsbro köper i Eskilstuna – passerar 3 miljarder

Månsbro Fastigheter förvärvar fastigheten Lien 2 i Eskilstuna. Totalt 11.286 kvm varav lokalarean är 4.974 kvm.

Säljer toppfint bestånd för halv miljard efter 80 år

Läs om beståndet som ingår i transaktionen. Stort intresse.

Stenhus förvärvar fyra för 260 mkr

Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Likströmmen 3 i Västerås, Valhalla 2:33 i Eskilstuna, Karossen 24 i Örebro och Islingby 22:318 i Borlänge. Priset är 260 miljoner kronor. Säljer gör Västeråsbolaget Garraway Estate AB.

Förvärvar H&M-logistik

27.000 kvm lokaler plus en byggrätt om 16.000 kvm.

Kommunen hyr 4.000 kvm av Stenvalvet i Eskilstuna

Stenvalvet har tecknat ett hyresavtal med kommunala Eskilstuna Kommunfastigheter för en ny grundskola i Eskilstuna. Kommunen kommer att bedriva en 2-parallellig F-6 skola i Forskaren 2, en anrik byggnad som även historiskt har inrymt skolverksamhet.

Blackrock förvärvar bredvid H&M:s jättelager

Thorsten Slytå: ”Markerar starten på uppbyggnaden av en större logistikportfölj”.

Förvärvar dubbelt i mälarstaden

Når 25.000 kvm på orten,

Miljardsäljer till Genesta

Säljaren förvärvade för ett år sedan.

MG satsar i Eskilstuna – bygger 60.000 kvm

MG Real Estate har en tomt om 130.000 kvm vid Eskilstuna kombiterminal som man vill bebygga med 60.000 kvm fastigheter. Det rapporterar Dagens Logistik.

Signum köper och säljer – breddar sig geografiskt

Signum har den senaste tiden vuxit kraftigt sett till både byggrättsförvärv och nyrekryteringar. Nu tas ett strategiskt beslut att bredda till fler geografiska områden med ett fortsatt fokus på småhus. Som en del av planerna säljs en större byggrätt för boenden i flerbostadshus i Eskilstuna till Magnolia Bostad, samtidigt som man förvärvar byggrätter om 3.300 kvm BTA i Mariefred.

Stendörren säljer till Alfa Laval för 195 mkr

Stendörren Fastigheter avyttriar av industrifastigheten Kälby 1:55 i Eskilstuna. Köper gör hyresgästen Alfa Laval.

Köper tre i Eskilstuna

Passerar 20.000 kvm i lokalarea.

Fastatorägda Företagsparken köper för 120 miljoner i Eskilstuna

Företagsparken har förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett värde om cirka 120 miljoner kronor.