FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

Pandemin förändrade kontorsmarknaden i grunden. Behoven av mindre lokaler och mer flexibla arbetsplatser ökar, med möjlighet att både jobba ostört och tillsammans med andra. Miljömärkta byggnader är idag ett måste bland många hyresgäster, inte minst bland stora internationella företag.

Vi ser också att kraven på faciliteter ökar för att få medarbetarna att spendera mer tid på arbetsplatsen. Gym, duschar och sällskapsrum för sociala aktiviteter hamnar högt på listan hos framför allt unga medarbetare samt bra kommunikationer och trevliga restauranger i området.

Samtidigt märker vi att många hyresgäster saknar en tydlig idé om hur den egna arbetsplatsen ska se ut. Här finns ett stort behov av inspiration och professionell vägledning för att skapa den bästa lösningen utifrån hyresgästens mål och förutsättningar. Här kan du som fastighetsägare göra stor skillnad genom att erbjuda kvalificerad hjälp av en expert.

Men innan man som hyresvärd ger sig in i ett projekt är det viktigt att lyssna och skapa sig en tydlig bild av hyresgästens önskemål. Vad kan hyresgästen tänkas göra avsteg från, och hur långt är du själv beredd att sträcka dig? Att göra den analysen i ett tidigt skede ökar chansen till en lång och fruktbar affär.

När det kommer till kommersiella fastigheter är situationen i regel en annan. Hyresgäster inom retail vet ofta exakt vad de vill ha och hur mycket de är beredda att betala. Problemet för dig som fastighetsägare är att de är begränsade till antalet och behöver allt mindre ytor i takt med att försäljningen flyttar till nätet.

Istället ser vi en mängd andra aktörer som är på väg in när retail krymper: hälsa, skönhet och food & beverage samsas idag med bibliotek, vårdcentraler och skolor när klassiska gallerior klustras om och anpassas till lokala servicecentrum. Att ha rätt mix av hyresgäster för att möta människors behov i vardagen har blivit viktigare än någonsin.

Men det kan vara vanskligt att som hyresvärd bedöma den kommersiella potentialen hos varje ny hyresgäst. Även här krävs ett gediget bakgrundsarbete där man synar kalkylen lika noga som banken gör när de lånar ut pengar. Vår erfarenhet är att det finns många entusiaster som ofta får svårt att betala hyran när omsättningen inte växer som man hoppats.

Du som äger fastigheter har mycket att vinna på att skaffa dig en rådgivare och partner som förstår helheten i din affär. Som erbjuder ett komplett utbud av tjänster såväl inom uthyrning som förvaltning samt värdering, transaktion och fastighetsutveckling – ett 360 graders perspektiv på hela din verksamhet och hur du vill utveckla den på dagens snabbt föränderliga marknad.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...
Tillbaka till förstasidan