Stor efterfrågan ger låga yielder

Postnordportfölj, Norrköping

FASTIGHET

Läge
A och B-läge, Norrköping

Uthyrbar area
122.000 kvm

Uthyrningsgrad
100%

Största hyresgäster
Postnord TPL

Underhållsbehov
Normal/Hög

TRANSAKTION

Tidpunkt
Juni 2020

Köpare
Barings European Core Property Fund

Säljare
Postnord Group

Köpeskilling
960.000.000 kr

Bedömd marknads­hyra
550–650 kr/kvm

Bedömt direktavkastningskrav
4,40–4,90%

Kr/kvm
7 870 kr/kvm

Sammanfattning
Betydande hyrespotential samt utvecklings- och förvaltningsmöjligheter för att skapa mervärde.
Hett affärssegment där flera utländska investerare har gjort förvärv senaste tiden.
Lågt direktavkastningskrav i spår av coronakrisen.

Visa faktaruta

Trots pågående coronakris går logistiksegment fortsatt bra. I början av juni kommunicerades att Barings via fonden Barings European Core Property Fund (BECPF) har tecknat avtal gällande förvärvet av en portfölj bestående av fyra lager- och logistikfastigheter från Postnord. Transaktionen är en så kallad ”sale and lease back”-affär, vilket innebär att säljaren Postnord fortsätter att hyra lokalerna med köparen Barings som hyresvärd.

Transaktionens underliggande fastighetsvärde är totalt 960 miljoner kronor.

De berörda fastigheterna utgörs av lager och tillhörande kontorsytor om totalt 122 000 kvm belägna i industriområden inom cirka 3 km från centrala Norrköping.

Fastigheterna är fullt uthyrda, och det totala hyresvärdet bedöms uppgå till drygt 50 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 410 kr/kvm. Av de totalt fyra fastigheter som ingår i portföljen så är de två största uthyrda till Postnord på 15-årsavtal och resterande två är uthyrda på fyra år i taget.

Med en antagen drift- och underhållskostnad inkl. planerat underhåll om 35 kr/kvm bedöms den initiala direktavkastningen ligga runt ca 4,65–5,00 procent. Marknadshyra för jämförbara objekt i Norrköping bedöms ligga i spannet 550–650 kr/kvm.

Efterfrågan på logistikfastigheter fortsätter att vara stark. I takt med att den fysiska handeln fortsätter att tappa marknadsandelar till e-handeln, vilket verkar ha påskyndats av covid-19, förväntas också efterfrågan för lager- och logistikfastigheter gynnas av ökade lagernivåer.

Svenska logistikmarknaden fortsätter vara attraktiv för både internationella och inhemska investerare. Förutom att portföljen är fullt uthyrd till en väl etablerad hyresgäst har fastigheterna även stor hyrespotential som kan uppnås genom renovering av lokalerna. Det starka intresset för industri- och logistikfastigheter kvarstår, och det låga direktavkastningskravet i denna transaktion är en tidig signal på fortsatt press nedåt på direktavkastningskraven. För de bästa svenska lager- och logistikfastigheterna som finns i de mest attraktiva lägena ligger direktavkastningskraven på 4,50 procent, vilket kan jämföras med strax under 4,00 procent i Tyskland och kring 4,00 procent i Nederländerna. Sett till hur segmentet har klarat sig under krisen, så tyder mycket på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Tillbaka till förstasidan