Stor efterfrågan ger låga yielder

Postnordportfölj, Norrköping

FASTIGHET

Läge
A och B-läge, Norrköping

Uthyrbar area
122.000 kvm

Uthyrningsgrad
100%

Största hyresgäster
Postnord TPL

Underhållsbehov
Normal/Hög

TRANSAKTION

Tidpunkt
Juni 2020

Köpare
Barings European Core Property Fund

Säljare
Postnord Group

Köpeskilling
960.000.000 kr

Bedömd marknads­hyra
550–650 kr/kvm

Bedömt direktavkastningskrav
4,40–4,90%

Kr/kvm
7 870 kr/kvm

Sammanfattning
Betydande hyrespotential samt utvecklings- och förvaltningsmöjligheter för att skapa mervärde.
Hett affärssegment där flera utländska investerare har gjort förvärv senaste tiden.
Lågt direktavkastningskrav i spår av coronakrisen.

Visa faktaruta

Trots pågående coronakris går logistiksegment fortsatt bra. I början av juni kommunicerades att Barings via fonden Barings European Core Property Fund (BECPF) har tecknat avtal gällande förvärvet av en portfölj bestående av fyra lager- och logistikfastigheter från Postnord. Transaktionen är en så kallad ”sale and lease back”-affär, vilket innebär att säljaren Postnord fortsätter att hyra lokalerna med köparen Barings som hyresvärd.

Transaktionens underliggande fastighetsvärde är totalt 960 miljoner kronor.

De berörda fastigheterna utgörs av lager och tillhörande kontorsytor om totalt 122 000 kvm belägna i industriområden inom cirka 3 km från centrala Norrköping.

Fastigheterna är fullt uthyrda, och det totala hyresvärdet bedöms uppgå till drygt 50 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 410 kr/kvm. Av de totalt fyra fastigheter som ingår i portföljen så är de två största uthyrda till Postnord på 15-årsavtal och resterande två är uthyrda på fyra år i taget.

Med en antagen drift- och underhållskostnad inkl. planerat underhåll om 35 kr/kvm bedöms den initiala direktavkastningen ligga runt ca 4,65–5,00 procent. Marknadshyra för jämförbara objekt i Norrköping bedöms ligga i spannet 550–650 kr/kvm.

Efterfrågan på logistikfastigheter fortsätter att vara stark. I takt med att den fysiska handeln fortsätter att tappa marknadsandelar till e-handeln, vilket verkar ha påskyndats av covid-19, förväntas också efterfrågan för lager- och logistikfastigheter gynnas av ökade lagernivåer.

Svenska logistikmarknaden fortsätter vara attraktiv för både internationella och inhemska investerare. Förutom att portföljen är fullt uthyrd till en väl etablerad hyresgäst har fastigheterna även stor hyrespotential som kan uppnås genom renovering av lokalerna. Det starka intresset för industri- och logistikfastigheter kvarstår, och det låga direktavkastningskravet i denna transaktion är en tidig signal på fortsatt press nedåt på direktavkastningskraven. För de bästa svenska lager- och logistikfastigheterna som finns i de mest attraktiva lägena ligger direktavkastningskraven på 4,50 procent, vilket kan jämföras med strax under 4,00 procent i Tyskland och kring 4,00 procent i Nederländerna. Sett till hur segmentet har klarat sig under krisen, så tyder mycket på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Tillbaka till förstasidan