Stor efterfrågan ger låga yielder

Postnordportfölj, Norrköping

FASTIGHET

Läge
A och B-läge, Norrköping

Uthyrbar area
122.000 kvm

Uthyrningsgrad
100%

Största hyresgäster
Postnord TPL

Underhållsbehov
Normal/Hög

TRANSAKTION

Tidpunkt
Juni 2020

Köpare
Barings European Core Property Fund

Säljare
Postnord Group

Köpeskilling
960.000.000 kr

Bedömd marknads­hyra
550–650 kr/kvm

Bedömt direktavkastningskrav
4,40–4,90%

Kr/kvm
7 870 kr/kvm

Sammanfattning
Betydande hyrespotential samt utvecklings- och förvaltningsmöjligheter för att skapa mervärde.
Hett affärssegment där flera utländska investerare har gjort förvärv senaste tiden.
Lågt direktavkastningskrav i spår av coronakrisen.

Visa faktaruta

Trots pågående coronakris går logistiksegment fortsatt bra. I början av juni kommunicerades att Barings via fonden Barings European Core Property Fund (BECPF) har tecknat avtal gällande förvärvet av en portfölj bestående av fyra lager- och logistikfastigheter från Postnord. Transaktionen är en så kallad ”sale and lease back”-affär, vilket innebär att säljaren Postnord fortsätter att hyra lokalerna med köparen Barings som hyresvärd.

Transaktionens underliggande fastighetsvärde är totalt 960 miljoner kronor.

De berörda fastigheterna utgörs av lager och tillhörande kontorsytor om totalt 122 000 kvm belägna i industriområden inom cirka 3 km från centrala Norrköping.

Fastigheterna är fullt uthyrda, och det totala hyresvärdet bedöms uppgå till drygt 50 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 410 kr/kvm. Av de totalt fyra fastigheter som ingår i portföljen så är de två största uthyrda till Postnord på 15-årsavtal och resterande två är uthyrda på fyra år i taget.

Med en antagen drift- och underhållskostnad inkl. planerat underhåll om 35 kr/kvm bedöms den initiala direktavkastningen ligga runt ca 4,65–5,00 procent. Marknadshyra för jämförbara objekt i Norrköping bedöms ligga i spannet 550–650 kr/kvm.

Efterfrågan på logistikfastigheter fortsätter att vara stark. I takt med att den fysiska handeln fortsätter att tappa marknadsandelar till e-handeln, vilket verkar ha påskyndats av covid-19, förväntas också efterfrågan för lager- och logistikfastigheter gynnas av ökade lagernivåer.

Svenska logistikmarknaden fortsätter vara attraktiv för både internationella och inhemska investerare. Förutom att portföljen är fullt uthyrd till en väl etablerad hyresgäst har fastigheterna även stor hyrespotential som kan uppnås genom renovering av lokalerna. Det starka intresset för industri- och logistikfastigheter kvarstår, och det låga direktavkastningskravet i denna transaktion är en tidig signal på fortsatt press nedåt på direktavkastningskraven. För de bästa svenska lager- och logistikfastigheterna som finns i de mest attraktiva lägena ligger direktavkastningskraven på 4,50 procent, vilket kan jämföras med strax under 4,00 procent i Tyskland och kring 4,00 procent i Nederländerna. Sett till hur segmentet har klarat sig under krisen, så tyder mycket på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan