Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

Kronetorp 1:12, Burlöv

Läge B-läge, Kronetorpstaden, Burlöv
Uthyrbar area totalt ca 6.870 kvm
Antal lägenheter 117
Hyresvärde Statligt investeringsstöd med normhyra 1.450 kr/kvm
Uthyrningsgrad, bedömt ca 100%
Underhållsbehov Nyproduktion

TRANSAKTION
Köptidpunkt Januari 2021
Köpare Lille Oslo Eiendom AS
Säljare Scandinavian Property Group
Köpeskilling 285 mkr
Direktavkastning, bedömd 3,35–3,5%

● Låg hyra eftersom projektet genomförts med investeringsstöd.
● Stort intresse för bostäder tryckte ner yielden till 3,35–3,5 procent.
● Korta avstånd. Från Burlöv station till Malmö tar det sex minuter med tåg.

Visa faktaruta

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka 41.500 kr/kvm. Fastigheten är belägen i den expansiva stadsdelen Kronetorpstaden som i det närmsta kan ses som en förlängning av Malmö. Säljare var Scandinavian Property Group som i ett tidigt skede har varit delaktiga i utvecklingen av, och är en av huvudexploatörerna, i området. Fastigheten är under uppförande och inrymmer 117 lägenheter över en total boarea om 6.870 kvadratmeter med beräknad inflyttning i mars 2021.

Kronetorpstaden omfattar cirka 100 hektar, en yta motsvarande nästan ett helt Västra hamnen i Malmö. Utbyggnaden av den nya stadsdelen är ännu i ett tidigt skede, men på sikt planeras för cirka 5.000 bostäder samt därtill kommersiell och offentlig service. Just nu pågår även byggnation av kommunens nya badhus. Kronetorpstaden eftersträvar en ekologisk hållbarhetsprofil. Flexibla parkeringslösningar och lägre p-norm ska prövas.

Strax väster om området utvecklas Burlövs station och handelsfastigheten Burlövs center, vilken förvärvades av Trianon och Wallfast i slutet av 2020. Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs för närvarande ut från två till fyra spår och beräknas vara i full drift 2024. Förutom Pågatåg kommer även Öresundståg att stanna vid Burlövs station, vilket gör den till en utmärkt pendlarstation.

Projektet har beviljats statligt investeringsstöd vilket ställer krav på hög energiprestanda och låga hyror. Stort fokus under byggprocessen har lagts på miljömässig hållbarhet genom att till exempel installera solceller och producera all betong på egen fabrik i närområdet. Byggnaden har konstruerats för att klara kraven enligt Miljöbyggnad Silver.

Köpeskillingen om 41.500 kr/kvm är inte anmärkningsvärd i sig och får ses som en relativt normal nivå i Malmöregionen. Det som gör affären extra intressant är att projektet har beviljats investeringsstöd och åsatts en normhyra om 1.450 kr/kvm. Svefa bedömer därmed direktavkastningen i affären till cirka 3,35–3,5 procent, vilket är en rekordlåg nivå vad gäller nyproducerade bostäder i Skåne. Man kan konstatera att det senaste året med coronarelaterad osäkerhet på fastighets- och aktiemarknaden har stärkt intresset för säkrare investeringsslag som bostäder.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Tillbaka till förstasidan