Huseriet förvärvar Arlövs Sockerbruk

Huseriet AB och Nordic Sugar AB har ingått avtal där Huseriet förvärvar Arlöv 22:191 i Burlövs kommun. Området utgörs av Arlövs sockerbruk med intilliggande mark. Totalt rör det sig om 50 000 kvm befintlig uthyrningsbar area tillsammans med byggrätter för ca 650 bostäder.

Jernhusen köper 66 000 kvm mark i Arlöv

Jernhusen har tecknat ett avtal med Nordic Sugar AB om förvärv av en fastighet i Arlöv, Burlövs kommun. Avtalet omfattar mark för depåbyggnader samt spår och arealen uppgår till ca 66.000 kvm. Jernhusen kommer driva en detaljplan för en underhållsdepå.

Trianon hyr ut 844 kvm till Folktansdvården i nytt projekt

Trianon har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Skåne för Folktandvården Skåne som kommer att hyra 844 kvm i kvarteret Hanna i Burlöv.

Revelop förvärvar två i Öresundsregionen

Revelop har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter i Öresundsregionen på totalt 14.500 kvadratmeter i två separata affärer. Fastigheterna ligger i centrala Malmö och i Arlöv norr om Malmö.

Trianon och Wallfast hyr ut till Willys i Burlöv Center

Trianon har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Dagab Inköp & Logistik för etablering av Willys i Burlöv Center, norr om Malmö. Ytan är 3.100 kvm. Burlöv Center ”fyndköptes” nyligen av Trianon och Wallfast.

Kungsleden hyr ut 4 000 kvm för padel

Malmö Padel kommer att etablera en ny padelhall i Kungsledens fastighet i Burlöv i Skåne och har skrivit ett hyresavtal om 10 år. Den nya padelhallen kommer att öppna under våren 2022.

Köper tre kring Öresund

23.000 kvm i separata affärer.

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Trianon hyr ut till Praktikertjänst i Burlöv

Trianon har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med vårdbolaget Praktikertjänst som kommer att att hyra 680 kvm i kvarteret Hanna i Burlöv.

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Castellum köper byggrätt från Akzo Nobel

Castellum förvärvar en byggrätt i Malmö från Akzo Nobel för att bygga 20 000 kvm modern lager och logistik. Priset är 50 miljoner kronor.

Lille Oslo Eiendom köper för 285 mkr utanför Malmö

Bestånd med bostäder byter ägare.

Jättesmäll när Grosvenor säljer för endast 500 miljoner

Värdet har mer än halverats sedan köpet. Den nya ägaren vill upprepa succén med tidigare ”fyndköp”.

Catenas multilager om 36.000 kvm nu fullt uthyrt

Tre nya företag har tecknat kontrakt i Catenas projekt Logistikposition Sunnanå. Detaljplaneprocessen för ytterligare 110.000 kvadratmeter mark pågår.