Koggen, etapp 1, Malmö

I västra hamnen i Malmö uppförs just nu kontorsfastigheten Koggen, som med sin karaktäristiska glasade fasad kommer att utgöra ett blickfång strax nedanför Turning Torso. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning i september i år.  Etapp 1 av projektet har nu sålts av NCC Property Development till Alecta pensionsförsäkring. Köpeskillingen är 125 miljoner, vilket ger en direktavkastning på cirka 6,7 procent. Affären innebär en försäljningsvinst för NCC på 35 miljoner.
Byggnaden är redan fullt uthyrd till det internationella IT-företaget Atos Origin som flyttar sitt Öresundskontor till Malmö och Västra Hamnen. Företaget har tecknat ett långt hyreskontrakt som löper ut hösten 2015.

Västra Hamnen är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Malmö just nu. Fastigheten Koggens läge i området är också mycket gott. Byggnaden är belägen vid en vägkorsning, vilket ger ett starkt skyltläge utmed områdets genomfartsled. Husets utformning möjliggör anpassning till hyresgästen både vad gäller såväl profil och utseende som inre disposition och storlek. Ett parkeringshus planeras i direkt anslutning till byggnaden och kompletteras med markparkering.
Närheten till centrum och Malmö Central ger Västra Hamnen en fördelaktig position i Öresundsregionen. Nu har också arbetet med Citytunneln påbörjats runt centralstationen. Den kommande kommunikationsleden är en viktig faktor vid företagsetablering i Malmö.

Flera projekt är under utveckling i Västra Hamnen samt i det närliggande området Universitetsholmen. Mycket av nybyggnationen i Malmö sker i just detta område och det är inte enbart kontor som planeras och produceras. Bland de projekt som är närmast
i tiden kan nämnas att i oktober öppnar ICA en 6 000 kvadratmeter stor fullsortimentsbutik i nuvarande Malmömässans lokaler i Västra Hamnen.
På Hjälmarekajen byggs Malmö högskolas nya hus som ska rymma det nya huvudbiblioteket och Lärarutbildningens verksamhet med beräknad inflyttning i sommar. Skanska kommer att bygga 26 000 kvadratmeter kontorslokaler längs Hjälmarekajen varav den första etappen om 9 000 kvadratmeter kommer att stå klar 2006.
I området finns även kanske ett av de mest omdiskuterade projekten i Sverige nämligen Turning Torso. Byggnaden vann priset
i klassen för bästa internationella bostadsbyggnad (Residential Developments) vid MIPIM-mässan i år.

Per Wieslander

Sammanfattning:

  • Alecta har förvärvat en kontorsfastighet i det mest expansiva och utvecklingsbara området i Malmö. Direktavkastningen på affären uppgår till ca 6,7 procent. Avgörande för det höga priset är att det rör sig om en nyproducerad kontorsfastighet med ett relativt långt kontrakt med en stabil hyresgäst.
  • Köparen har säkert också gjort analysen att området där fastigheten är belägen i kommer att vara ett av de bästa lägena för kontorsetableringar framöver vilket ger en låg risk vid hyrestidens utgång.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Måndag den 2 november, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan