Koggen, etapp 1, Malmö

I västra hamnen i Malmö uppförs just nu kontorsfastigheten Koggen, som med sin karaktäristiska glasade fasad kommer att utgöra ett blickfång strax nedanför Turning Torso. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning i september i år.  Etapp 1 av projektet har nu sålts av NCC Property Development till Alecta pensionsförsäkring. Köpeskillingen är 125 miljoner, vilket ger en direktavkastning på cirka 6,7 procent. Affären innebär en försäljningsvinst för NCC på 35 miljoner.
Byggnaden är redan fullt uthyrd till det internationella IT-företaget Atos Origin som flyttar sitt Öresundskontor till Malmö och Västra Hamnen. Företaget har tecknat ett långt hyreskontrakt som löper ut hösten 2015.

Västra Hamnen är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Malmö just nu. Fastigheten Koggens läge i området är också mycket gott. Byggnaden är belägen vid en vägkorsning, vilket ger ett starkt skyltläge utmed områdets genomfartsled. Husets utformning möjliggör anpassning till hyresgästen både vad gäller såväl profil och utseende som inre disposition och storlek. Ett parkeringshus planeras i direkt anslutning till byggnaden och kompletteras med markparkering.
Närheten till centrum och Malmö Central ger Västra Hamnen en fördelaktig position i Öresundsregionen. Nu har också arbetet med Citytunneln påbörjats runt centralstationen. Den kommande kommunikationsleden är en viktig faktor vid företagsetablering i Malmö.

Flera projekt är under utveckling i Västra Hamnen samt i det närliggande området Universitetsholmen. Mycket av nybyggnationen i Malmö sker i just detta område och det är inte enbart kontor som planeras och produceras. Bland de projekt som är närmast
i tiden kan nämnas att i oktober öppnar ICA en 6 000 kvadratmeter stor fullsortimentsbutik i nuvarande Malmömässans lokaler i Västra Hamnen.
På Hjälmarekajen byggs Malmö högskolas nya hus som ska rymma det nya huvudbiblioteket och Lärarutbildningens verksamhet med beräknad inflyttning i sommar. Skanska kommer att bygga 26 000 kvadratmeter kontorslokaler längs Hjälmarekajen varav den första etappen om 9 000 kvadratmeter kommer att stå klar 2006.
I området finns även kanske ett av de mest omdiskuterade projekten i Sverige nämligen Turning Torso. Byggnaden vann priset
i klassen för bästa internationella bostadsbyggnad (Residential Developments) vid MIPIM-mässan i år.

Per Wieslander

Sammanfattning:

  • Alecta har förvärvat en kontorsfastighet i det mest expansiva och utvecklingsbara området i Malmö. Direktavkastningen på affären uppgår till ca 6,7 procent. Avgörande för det höga priset är att det rör sig om en nyproducerad kontorsfastighet med ett relativt långt kontrakt med en stabil hyresgäst.
  • Köparen har säkert också gjort analysen att området där fastigheten är belägen i kommer att vara ett av de bästa lägena för kontorsetableringar framöver vilket ger en låg risk vid hyrestidens utgång.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan