Koggen, etapp 1, Malmö

I västra hamnen i Malmö uppförs just nu kontorsfastigheten Koggen, som med sin karaktäristiska glasade fasad kommer att utgöra ett blickfång strax nedanför Turning Torso. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning i september i år.  Etapp 1 av projektet har nu sålts av NCC Property Development till Alecta pensionsförsäkring. Köpeskillingen är 125 miljoner, vilket ger en direktavkastning på cirka 6,7 procent. Affären innebär en försäljningsvinst för NCC på 35 miljoner.
Byggnaden är redan fullt uthyrd till det internationella IT-företaget Atos Origin som flyttar sitt Öresundskontor till Malmö och Västra Hamnen. Företaget har tecknat ett långt hyreskontrakt som löper ut hösten 2015.

Västra Hamnen är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Malmö just nu. Fastigheten Koggens läge i området är också mycket gott. Byggnaden är belägen vid en vägkorsning, vilket ger ett starkt skyltläge utmed områdets genomfartsled. Husets utformning möjliggör anpassning till hyresgästen både vad gäller såväl profil och utseende som inre disposition och storlek. Ett parkeringshus planeras i direkt anslutning till byggnaden och kompletteras med markparkering.
Närheten till centrum och Malmö Central ger Västra Hamnen en fördelaktig position i Öresundsregionen. Nu har också arbetet med Citytunneln påbörjats runt centralstationen. Den kommande kommunikationsleden är en viktig faktor vid företagsetablering i Malmö.

Flera projekt är under utveckling i Västra Hamnen samt i det närliggande området Universitetsholmen. Mycket av nybyggnationen i Malmö sker i just detta område och det är inte enbart kontor som planeras och produceras. Bland de projekt som är närmast
i tiden kan nämnas att i oktober öppnar ICA en 6 000 kvadratmeter stor fullsortimentsbutik i nuvarande Malmömässans lokaler i Västra Hamnen.
På Hjälmarekajen byggs Malmö högskolas nya hus som ska rymma det nya huvudbiblioteket och Lärarutbildningens verksamhet med beräknad inflyttning i sommar. Skanska kommer att bygga 26 000 kvadratmeter kontorslokaler längs Hjälmarekajen varav den första etappen om 9 000 kvadratmeter kommer att stå klar 2006.
I området finns även kanske ett av de mest omdiskuterade projekten i Sverige nämligen Turning Torso. Byggnaden vann priset
i klassen för bästa internationella bostadsbyggnad (Residential Developments) vid MIPIM-mässan i år.

Per Wieslander

Sammanfattning:

  • Alecta har förvärvat en kontorsfastighet i det mest expansiva och utvecklingsbara området i Malmö. Direktavkastningen på affären uppgår till ca 6,7 procent. Avgörande för det höga priset är att det rör sig om en nyproducerad kontorsfastighet med ett relativt långt kontrakt med en stabil hyresgäst.
  • Köparen har säkert också gjort analysen att området där fastigheten är belägen i kommer att vara ett av de bästa lägena för kontorsetableringar framöver vilket ger en låg risk vid hyrestidens utgång.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan