Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Sunnanå 8:51, Burlöv

Läge Sunnanå
Logistikläge A
Markareal cirka 42.600 kvm
Byggrätt cirka 20.000 kvm

TRANSAKTION
Köptidpunkt Mars 2021
Köpare Castellum
Säljare Akzo Nobel
Köpeskilling 50 mkr
Kr/kvm (areal) ca 1.200 kr/kvm

Sammanfattning
● Prisrekord för logistikbyggrätter i Malmö.
● Avyttringsmöjligheter för industribolag med oanvänd markyta.
● Strategisk placering mellan Inre och Yttre Ringvägen.

Visa faktaruta

Castellum har förvärvat en byggrätt för logistik i Burlövs kommun, lokaliserad i industriområdet Sunnanå invid kommungränsen till Malmö. Säljare är den internationella färgtillverkaren Akzo Nobel som i samband med försäljningen har styckat av sin fastighet och bildat Sunnanå 8:51 vilken nu har avytt­rats. Affären kommunicerades i mars och Cushman & Wakefield har under transaktionen varit rådgivare till säljaren.

Fastigheten omfattar en tomt­areal om cirka 42.600 kvm och var ursprungligen tänkt att innehålla ytterligare expansionsytor för den nederländska färgproducenten. Planerna genomfördes aldrig och området har de senaste åren nyttjats som åkermark. Gällande detaljplan från 1990-talet tillåter industrianvändning, och köparen planerar att uppföra cirka 20.000 kvm lokaler för lager och logistik. Läget för fastigheten bedöms som gott för last mile-logistik med bland annat närhet till Inre och Yttre Ringvägen (E6) samt E22.

Intresset kring försäljningen var stort från flera olika typer av budgivare, vilket resulterade i ett nytt prisrekord i Malmö med nivåer som tidigare enbart noterats för betydligt mindre tomter. Köpeskillingen uppgick till 50 miljoner kronor, vilket motsvarar strax under 1.200 kr/kvm tomt­areal, TA. Prisnivån och det stora intresset visar på att logistiksegmentet är fortsatt attraktivt för investerare i allmänhet och fastighets­utvecklare i synnerhet.

Försäljningen är ett exempel på att det finns egenanvändare i Sverige som i dagsläget inte nyttjar sitt fastighetsbestånd till fullo. Ett exempel på detta kan vara gamla utbyggnationsplaner som gått i stöpet alternativt skjutits på framtiden, vilket lett till att överflödiga markytor i dag står oexploaterade. Utöver Akzo Nobels försäljning är Volvo exempel på ett bolag som tidigare avyttrat stora oexploaterade markytor. Det bedöms nu vara ett gott läge för industribolagen att se över sitt fastighetsbestånd för möjligheten att stycka av mark där detaljplanen redan tillåter ytterligare exploatering eller där det finns potentiell byggbar industri- och logistikmark. Marknaden för logistik- och industrifastigheter är stark och en försäljning av avstyckningen skulle potentiellt kunna generera goda intäkter samt bidra till ökad aktivitet och attraktivitet i närområdet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Tillbaka till förstasidan