Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Sunnanå 8:51, Burlöv

Läge Sunnanå
Logistikläge A
Markareal cirka 42.600 kvm
Byggrätt cirka 20.000 kvm

TRANSAKTION
Köptidpunkt Mars 2021
Köpare Castellum
Säljare Akzo Nobel
Köpeskilling 50 mkr
Kr/kvm (areal) ca 1.200 kr/kvm

Sammanfattning
● Prisrekord för logistikbyggrätter i Malmö.
● Avyttringsmöjligheter för industribolag med oanvänd markyta.
● Strategisk placering mellan Inre och Yttre Ringvägen.

Visa faktaruta

Castellum har förvärvat en byggrätt för logistik i Burlövs kommun, lokaliserad i industriområdet Sunnanå invid kommungränsen till Malmö. Säljare är den internationella färgtillverkaren Akzo Nobel som i samband med försäljningen har styckat av sin fastighet och bildat Sunnanå 8:51 vilken nu har avytt­rats. Affären kommunicerades i mars och Cushman & Wakefield har under transaktionen varit rådgivare till säljaren.

Fastigheten omfattar en tomt­areal om cirka 42.600 kvm och var ursprungligen tänkt att innehålla ytterligare expansionsytor för den nederländska färgproducenten. Planerna genomfördes aldrig och området har de senaste åren nyttjats som åkermark. Gällande detaljplan från 1990-talet tillåter industrianvändning, och köparen planerar att uppföra cirka 20.000 kvm lokaler för lager och logistik. Läget för fastigheten bedöms som gott för last mile-logistik med bland annat närhet till Inre och Yttre Ringvägen (E6) samt E22.

Intresset kring försäljningen var stort från flera olika typer av budgivare, vilket resulterade i ett nytt prisrekord i Malmö med nivåer som tidigare enbart noterats för betydligt mindre tomter. Köpeskillingen uppgick till 50 miljoner kronor, vilket motsvarar strax under 1.200 kr/kvm tomt­areal, TA. Prisnivån och det stora intresset visar på att logistiksegmentet är fortsatt attraktivt för investerare i allmänhet och fastighets­utvecklare i synnerhet.

Försäljningen är ett exempel på att det finns egenanvändare i Sverige som i dagsläget inte nyttjar sitt fastighetsbestånd till fullo. Ett exempel på detta kan vara gamla utbyggnationsplaner som gått i stöpet alternativt skjutits på framtiden, vilket lett till att överflödiga markytor i dag står oexploaterade. Utöver Akzo Nobels försäljning är Volvo exempel på ett bolag som tidigare avyttrat stora oexploaterade markytor. Det bedöms nu vara ett gott läge för industribolagen att se över sitt fastighetsbestånd för möjligheten att stycka av mark där detaljplanen redan tillåter ytterligare exploatering eller där det finns potentiell byggbar industri- och logistikmark. Marknaden för logistik- och industrifastigheter är stark och en försäljning av avstyckningen skulle potentiellt kunna generera goda intäkter samt bidra till ökad aktivitet och attraktivitet i närområdet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Tillbaka till förstasidan