Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Kasernen 8, Solna

Uthyrningsbar area ca 7.100 kvm
Kontraktslängd ca 12 år
Uthyrningsgrad Fullt uthyrd
Hyresgäster Aleris
Underhållsbehov Lågt
Adress Frösundaviks allé 4
Läge Intill Hagaparken

TRANSAKTION
Köptidpunkt December 2020
Köpare Alecta
Säljare Praktikertjänst
Köpeskilling 714 miljoner
Initial direktavkastning bedömd 3,7%
Kr/kvm ca 100.000

● Starka hyresgäster inom det eftertraktade segmentet samhällsfastigheter.
● Unikt läge nära Hagaparken och Brunnsviken, med närhet till Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet.
● Låg avkastning.

Visa faktaruta

2020 har varit ett väldigt omvälvande år. Men summerar vi året landar transaktionsvolymen på väldigt höga nivåer, trots pandemin. CBRE bedömer den till 185 miljarder, vilket är det näst högsta året någonsin. Det har segmenterats ordentligt, och samhällsfastigheter, logistik och bostäder har haft en starkt ökad efterfrågan.

I slutet av december offentlig­gjordes det att fastigheten Kasernen 8 i Solna sålts. Fastigheten återfinns inom vårdsegmentet och ligger i direkt anslutning till Hagaparken. Intresset var extremt stort för fastigheten med dess unika läge inom detta eftertraktade segment. Till slut var det Alecta som stod som köpare. Praktikertjänst Fastigheter var säljare.

Köpeskillingen som kommunice­rats är 714 miljoner, vilket motsvarar ett pris runt 100.000 kronor per kvadratmeter. Detta är en nivå inom vårdsegmentet som är ovanlig.

Byggnaden är 7.100 kvadratmeter. Aleris bedriver i fastigheten ett av Sveriges modernaste rehabilite­ringscenter för ryggmärgsskadade-, stroke-, MS- och ortoped-/kirurgpatienter. Aleris är av de största företagen inom specialistvård och ägs av riskkapitalbolaget Triton.

I direkt anslutning finns som sagt Hagaparken. Alternativanvänd­ningen kan således vara relativt flexibel, såsom kontor eller bostäder, även om det med största sannolikhet kräver en detaljplaneändring.

Hyresnivån återfinns kring 4.000 kronor per kvadratmeter inklusive eventuella tillägg för bland annat el, värme och va. Hyresnivån är hög sett ur ett lägesperspektiv, men man måste beakta att lokalerna är väl anpassade för ändamålet, vilket påverkar hyresnivån.

Med en bedömd kostnad om totalt 320 kr/kvm exklusive fastighetsskatt och med en långsiktigt antagen vakans om 3 procent bedömer CBRE att den initiala direktavkastningen uppgår till cirka 3,7 procent. Den normaliserade direktavkastningen med marknadshyror bedöms återfinnas kring nivån 3,3 procent. Det väldigt strategiska läget med närhet till Karolinska gör fastighetens användning än säkrare. Den återstående hyreslängden är cirka tolv år och motparten ses som stark. Avkastningen är låg för området och nyckeltalet uttryckt i kronor per kvadratmeter är högt och i nivåer som sällan skådas för detta segment. Men det som driver upp nyckeltalet är det unika läget och den relativt höga hyran.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Tillbaka till förstasidan