10 Skånska fastigheter

Ny dansk fond köper i Malmö

Den brittiska  fondförvaltaren Teesland IOG köpte vid årsskiftet, via sitt danska dotterbolag tio kommersiella fastigheter i Malmö/Lund området. Säljare var Lokalbolaget AB och  Variant Fastighets AB.
Fastigheterna förvärvades via aktiebolag med fem fastigheter i vardera bolaget. Fastigheterna omfattar mestadels industri- och lagerlokaler men även kontor, handel, bilservice och ett köpcentrum finns i förvärvet.
I bolaget Variant Fastighets AB ingår fastigheterna Malmö Kajan 37, Kalken 2, Kristiansborg 2, Matildehem 7 och Lund Saturnus 29. Fastigheterna är belägna i stadsdelen Fosie, Limhamns industriområde, nära Malmö Centralstation samt Stampelyckans industriområde i Lund. Total uthyrningsbar yta är cirka 36 000. Flertalet hyresgäster är småföretag. Vid försäljningen var samtliga lokaler uthyrda, förutom i Malmöfastigheten Kajan 37 där vakansgraden uppgick till cirka 20 procent. Den höga
vakansgraden beror på att fastigheten Kajan 37:s struktur av lokaler och hyresgäster nyligen gjorts om. Bedömningen är att fastigheten kommer att vara fullt uthyrd inom kort.
I Lokalbolaget AB ingår fem kommersiella fastigheter belägna i Burlövs kommun: Burlöv Tågarp 15:16-17, Tågarp 16:43, Tågarp 21:144 och Åkarp 3:79. Fastigheterna är belägna i orten Burlöv nära de stora infartsvägarna till Malmö samt fastigheten i Åkarp innehållande ett köpcentrum. Total uthyrningsbar yta är cirka 20 500 kvadratmeter. Flertalet hyresgäster utgörs av småföretag. Vakansgraden uppgick till sju procent vid förvärvet.

Skicket på fastigheterna var vid köpetillfället gott. Fastighetsägarens sammanlagda drift- och underhållskostnader, inklusive fastighetsskatt och tomträttsavgäld, uppgår till cirka 125 kronor per kvadratmeter. Nivån är att anse som normal då stora delar av den uthyrningsbara ytan utgörs av industri- och lagerlokaler.
Driftnettot vid full uthyrning motsvarar cirka 30 miljoner kronor. Det sammanlagda fastighetsvärdet motsvarar cirka 340 miljoner kronor vilket ger en genomsnittlig direktavkastning om cirka 8,8 procent.
Det faktum att båda bolagen har ett flertal småföretag inom olika branscher som hyresgäster bidrar till en god riskspridning som gör bolagen intressanta ur en investeringssynpunkt. Hyresrisken bedöms som låg.
Förvärvet av fastigheterna i bolagen var det första för Teesland iOG i Sverige.

Per Wieslander
Jenny Nählstedt

Sammanfattning:

  • Allt fler utländska köpare finner fastighetsmarknaden i Sverige attraktiv. Vid årsskiftet förvärvade danska IOG Denmark A/S två fastighetsbolag, som innehåller sammanlagt tio kommersiella fastigheter i Skåneregionen.
  • Fastighetsvärdet uppgick till cirka 340 miljoner kronor. Ytan uppgår till cirka 50 000 kvadratmeter och fastigheterna omfattar handel, industri/lager och kontor.
  • Samtliga fastigheter har attraktiva lägen utmed eller i nära anslutning till stora infartsvägar kring Malmö och Lund

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan