Senaste nyheterna om Credi


Ljusning syns för fastighetsfinansieringen

Förhoppning om att det inte kommer bli sämre gör att Catellas CREDI-index ökar från rekordlåga 26,6 till 38,1 i fjärde kvartalet.

Rekordvolym för utgivna fastighetsobligationer

I juliutgåvan av Catellas CREDI ökar huvudindexet från 53,5 till 57,9 när optimismen ökar främst till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

Optimism trots stigande långräntor i USA

Huvudscenariot är fortsatt låga räntor under 2021

Catella: Kreditmarginalerna ökar för fastighetsbolagen

Bankernas syn på fastighetssektorn försämrades då kreditmarginalerna ökade medan aktiemarknaden för fastighetsrelaterade aktier utvecklades starkt till följd av positiva vaccinresultat. Det skriver Catella i sin Credi-rapport.

Catella: Kreditmarknaden återhämtar sig – stimulanser slår igenom

I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 40,4 till 55,3 då respondenterna ser en stark rådande kreditmarknad i samband med en stabil utveckling framöver.

Catella: Hög tro på starkt återhämtning i närtid

Experterna blickar in i framtiden.

CREDI visar rekordlåg ränta

Börsbolagen är positiva kring kreditmarknadens utveckling framåt. Deras genomsnittliga ränta har fallit till en rekordlåg nivå om 1,9 procent, det …

Optimism samt förbättrade kreditvillkor

Obligationslösningar fortsätter inte att växa starkt bland fastighetsbolagen. Bankernas bättre villkor är troligen anledningen till det.

Catella: Köpläge för den med kontanter

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 42,5 till 44,4, vilket indikerar ett positivt trendbrott i kreditsentimenten. Det råder …

Catella: Tillgången till banklån försämrats

I juniupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI är banker och företag överens om det nuvarande klimatet för lånefinansiering. Den gemensamma synen …

Barometer: Besvärlig finansieringsmarknad

Intresset för fastighetsinvesteringar fortsatt stort – men snart ökar spreaden mellan olika fastigheter.

Catella: Försämrade finansieringsvillkor väntas

Tillgången till bankfinansiering har försämrats.

CREDI: Lägsta snitträntan någonsin för bolagen

Även belåningsgraden sjunker, nu nere i 53 procent.

Stor optimism om finansieringen

Bra villkor och god tillgång på finansiering får fastighetsbolagen att se över kreditstockarna.