Bankerna riktigt negativa om finansiering

Annons

Men fastighetsbolagens räntor fortsätter nedåt enligt Credi. I Catellas kreditmarknadsbarometer Credi, som publiceras i dag, framgår tydligt att finansieringsmarknaden inte repat sig sedan sista kvartalet 2015. Bankerna är som grupp tydligt negativa kring utvecklingen av finansieringsvillkoren medan fastighetsbolagen både säger sig att sett en viss förbättring i villkoren de senaste tre månaderna och är optimistiska inför de närmaste månaderna.

Credis huvudindex sjönk återigen med 2,7 indexpunkter till 41,2. Delindex för nuvarande situation sjönk från 42,4 till 41,0 och det framåtblickande indexet föll med 4,1 indexpunkter till 41,4. Nedgångarna innebär att samtliga fortfarande är under vändningspunkten 50,0 och att det framåtblickande indexet fortfarande överstiger delindexet för nuvarande situation.

Men tittar man i stället på de olika undergruppernas, banker respektive fastighetsbolag, index så är skillnaden i uppfattningarna mycket stor. Huvudindexet 41,2 grundas av bankernas 27,5 och fastighetsbolagens 54,9. Deras index har gått isär – bankerna har blivit mer negativa än vid förra mätningen då deras index var 40,6 medan fastighetsbolagen blivit mer optimistiska och indexet stigit från 47,2 till 54,9. I det framåtblickande indexet är bankerna något mer positiva än de är för nuvarande situation. Det framåtblickande indexet är hos bankerna är 30,1 vilket samtidigt är betydligt lägre än vid senaste mätning då det var 42,2.

Men även om indexen utvecklats i negativ riktning så visar Credi samtidigt att genomsnittsräntan och räntebindningstiden fortsatte att sjunka för de noterade fastighetsbolagen under 2015.

I sin ”Property Forecast” som också presenteras i dag bedömer Catella att investeringscykeln har toppat, men att 2016 blir ett fortsatt starkt år. Yielderna är låga och spreaden historiskt låg.

– Vi kan förvänta oss att de genomsnittliga avkastningskraven stiger framöver, vilket framförallt kommer att ske genom att skillnaden mellan A-, B och C-lägen ökar, säger Catellas analyschef Arvid Lindqvist.

För perioden 2016-2020 ser man framför sig en totalavkastning om 6,5 procent per år i snitt.

Med en förväntad realränta nära noll de närmaste åren så framstår fastigheter, enligt Catella, som fortsatt mycket attraktiva jämfört med aktier och obligationer.

Man ser framför sig att det är god tajming för investeringar i bästa läge med god hyresutvecklingspotential och låg vakansrisk. Samtidigt finns det goda möjligheter att sälja fastigheter i sekundära lägen i stora och små städer. Likviditeten på sådana marknader är vanligtvis endast hög under toppen av en investeringscykel.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-10

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan