Catella: Köpläge för den med kontanter

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 42,5 till 44,4, vilket indikerar ett positivt trendbrott i kreditsentimenten. Det råder dock en fortsatt åtstramning på marknaden, där bankerna och fastighetsbolagen är överens om att kreditmarginalerna ökar.

– Under de senaste tre månaderna har vi sett en tydlig förbättring i CREDI:s huvudindex, från 42,5 till 44,4, vilket är det bästa resultatet sedan september 2015. Bankerna och fastighetsbolagen delar dock uppfattningen att kreditmarginalerna har ökat och att de kommer att fortsätta att öka. Det har hindrat huvudindex från att nå över vändpunkten 50,0, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

– Sentimentet på kreditmarknaden har stadigt försämrats sedan september 2015, trots en relativt hög riskvillighet hos investerarna. Det är sannolikt ett tecken på riskaversion hos bankerna, som inte vill öka sin exponering mot fastighetssektorn. Svagare tillgång till bankfinansiering och stigande utlåningsmarginaler skapar goda möjligheter för aktörer med tillgång till finansiering att köpa i främst sekundära lägen, eftersom det blir färre som kan buda, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Fastighetsbolagens kvartalsrapporter för tredje kvartalet 2016 visar på en fortsatt, men något avmattande trend, med fallande genomsnittsränta, kreditbindningstid och räntebindningstid. Dessutom har den genomsnittliga belåningsgraden sjunkit, efter en relativt stor ökning under andra kvartalet 2016. Den mest anmärkningsvärda utvecklingen finns dock inte i kvartalsrapporterna, utan på börsen.

– Aktiemarknaden har varit oerhört volatil sedan septemberupplagan av CREDI. Efter ett ökat börsvärde under tredje kvartalet, vilket höjde börspremien med nästan 50 procent, har fastighetsbolagens ökade börsvärde helt eliminerats under de senaste månaderna. Nästan alla fastighetsbolag har ett lägre börsvärde idag än i slutet av andra kvartalet, avslutar Martin Malhotra.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan