Catella: Köpläge för den med kontanter

Annons

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 42,5 till 44,4, vilket indikerar ett positivt trendbrott i kreditsentimenten. Det råder dock en fortsatt åtstramning på marknaden, där bankerna och fastighetsbolagen är överens om att kreditmarginalerna ökar.

– Under de senaste tre månaderna har vi sett en tydlig förbättring i CREDI:s huvudindex, från 42,5 till 44,4, vilket är det bästa resultatet sedan september 2015. Bankerna och fastighetsbolagen delar dock uppfattningen att kreditmarginalerna har ökat och att de kommer att fortsätta att öka. Det har hindrat huvudindex från att nå över vändpunkten 50,0, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

– Sentimentet på kreditmarknaden har stadigt försämrats sedan september 2015, trots en relativt hög riskvillighet hos investerarna. Det är sannolikt ett tecken på riskaversion hos bankerna, som inte vill öka sin exponering mot fastighetssektorn. Svagare tillgång till bankfinansiering och stigande utlåningsmarginaler skapar goda möjligheter för aktörer med tillgång till finansiering att köpa i främst sekundära lägen, eftersom det blir färre som kan buda, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Fastighetsbolagens kvartalsrapporter för tredje kvartalet 2016 visar på en fortsatt, men något avmattande trend, med fallande genomsnittsränta, kreditbindningstid och räntebindningstid. Dessutom har den genomsnittliga belåningsgraden sjunkit, efter en relativt stor ökning under andra kvartalet 2016. Den mest anmärkningsvärda utvecklingen finns dock inte i kvartalsrapporterna, utan på börsen.

– Aktiemarknaden har varit oerhört volatil sedan septemberupplagan av CREDI. Efter ett ökat börsvärde under tredje kvartalet, vilket höjde börspremien med nästan 50 procent, har fastighetsbolagens ökade börsvärde helt eliminerats under de senaste månaderna. Nästan alla fastighetsbolag har ett lägre börsvärde idag än i slutet av andra kvartalet, avslutar Martin Malhotra.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan