Catella: Försämrade finansieringsvillkor väntas

Tillgången till bankfinansiering har försämrats. I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI föll huvudindex med 12,7 enheter till 43,9. Både delindexet för nuvarande situation och för kommande period föll kraftigt och det visar att de banker och fastighetsägare som ingår i barometern både har upplevt och förväntar sig försämrade finansieringsvillkor på fastighetsmarknaden för den kommande tremånadersperioden.

– Sedan i somras har kapitalmarknaderna varit mer oroliga och vi har sett färre emissioner av aktier och obligationer än under första halvåret i år. Jämfört med de volatila kapitalmarknaderna har tillgången till bankfinansiering varit stabil under tredje kvartalet även om förra kvartalets CREDI visade tecken på avmattning. Nu visar CREDI att även tillgången till bankfinansiering har försämrats, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Nedgången i huvudindex drivs av en betydande minskning i delindex för nuvarande situation, vilket sjönk med 20,9 indexpunkter till 42,3. En nedgång observerades även avseende det framåtblickande delindexet som på ett liknade sätt sjönk under vändningspunkten 50,0.

– Vi ser framförallt två faktorer som driver avmattningen i finansieringsklimatet. Dels minskad aptit från investerarna på kapitalmarknaden och dels säsongseffekter där bankerna har lånat ut mycket till fastighetssektorn under året och att viktningen mot sektorn därmed har blivit hög, fortsätter Martin Malhotra.

CREDI:s huvudindex visade ett betydande fall på 12,7 indexpunkter i decemberupplagan av kreditbarometern till 43,9 från 56,6. Det är första gången sedan CREDI:s start i september 2012 som båda komponenterna i huvudindexet understiger vändningspunkten 50,0. Decembers CREDI markerar också en förändring från tidigare undersökningar där delindex för nuvarande situation (42,3) är lägre än delindex för kommande tre månader (45,5).

– Sen i somras har även riskviljan hos investerarna minskat. Detta är främst en följd av oron för en försvagad global konjunktur och förväntningar om att Fed ska genomföra räntehöjningar. Ser man till det fjärde kvartalet och utvecklingen i Sverige så är den i linje med de förändringar som skett globalt på finansmarknaden sedan i somras, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

I linje med underliggande marknadsräntor sjönk återigen genomsnittsräntan för de noterade fastighetsbolagen under tredje kvartalet 2015 till 2,7 procent. Korrelationen är hög mellan genomsnittsräntan för de noterade bolagen på Nasdaq OMX Nordic Main Market och den implicita direktavkastningen på bolagens fastigheter. Den implicita direktavkastningen har sedan 2009 sjunkit från cirka 6 procent till dagens cirka 4,5 procent.

– Sedan augusti har det varit få emissioner av preferensaktier och marknadsyielderna har justerats uppåt. Även om en viss korrigering av de noterade fastighetsbolagens stamaktier har skett under hösten och aktierna handlas fortsatt till en hög nivå sett till bokförda värden, säger Martin Malhotra.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-16

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen köper i svenskt turistparadis

Gör fastighetsköp utanför Norden. Läs även om norrmannens övriga fastighetsbestånd.

Här är NCC:s nya kontorssatsning

Redo för ny investering i Stockholm.

Arenabeslut i Göteborg skjuts upp – igen

Beslut kan fattas första januari 2020.

Värdet på säljaktuella Vällingby Centrum

Prioriterat att kontraktera rådgivningsbolag.

Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

Flera butikslokaler på andra våningsplanet ännu tomma – mitt i Stockholm.

Fastighetsjuridik

Momsfrågan spökar kring coworking

Experter på Svalner går igenom riskerna.

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Tillbaka till förstasidan