Catella: Försämrade finansieringsvillkor väntas

Annons

Tillgången till bankfinansiering har försämrats. I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI föll huvudindex med 12,7 enheter till 43,9. Både delindexet för nuvarande situation och för kommande period föll kraftigt och det visar att de banker och fastighetsägare som ingår i barometern både har upplevt och förväntar sig försämrade finansieringsvillkor på fastighetsmarknaden för den kommande tremånadersperioden.

– Sedan i somras har kapitalmarknaderna varit mer oroliga och vi har sett färre emissioner av aktier och obligationer än under första halvåret i år. Jämfört med de volatila kapitalmarknaderna har tillgången till bankfinansiering varit stabil under tredje kvartalet även om förra kvartalets CREDI visade tecken på avmattning. Nu visar CREDI att även tillgången till bankfinansiering har försämrats, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Nedgången i huvudindex drivs av en betydande minskning i delindex för nuvarande situation, vilket sjönk med 20,9 indexpunkter till 42,3. En nedgång observerades även avseende det framåtblickande delindexet som på ett liknade sätt sjönk under vändningspunkten 50,0.

– Vi ser framförallt två faktorer som driver avmattningen i finansieringsklimatet. Dels minskad aptit från investerarna på kapitalmarknaden och dels säsongseffekter där bankerna har lånat ut mycket till fastighetssektorn under året och att viktningen mot sektorn därmed har blivit hög, fortsätter Martin Malhotra.

CREDI:s huvudindex visade ett betydande fall på 12,7 indexpunkter i decemberupplagan av kreditbarometern till 43,9 från 56,6. Det är första gången sedan CREDI:s start i september 2012 som båda komponenterna i huvudindexet understiger vändningspunkten 50,0. Decembers CREDI markerar också en förändring från tidigare undersökningar där delindex för nuvarande situation (42,3) är lägre än delindex för kommande tre månader (45,5).

– Sen i somras har även riskviljan hos investerarna minskat. Detta är främst en följd av oron för en försvagad global konjunktur och förväntningar om att Fed ska genomföra räntehöjningar. Ser man till det fjärde kvartalet och utvecklingen i Sverige så är den i linje med de förändringar som skett globalt på finansmarknaden sedan i somras, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

I linje med underliggande marknadsräntor sjönk återigen genomsnittsräntan för de noterade fastighetsbolagen under tredje kvartalet 2015 till 2,7 procent. Korrelationen är hög mellan genomsnittsräntan för de noterade bolagen på Nasdaq OMX Nordic Main Market och den implicita direktavkastningen på bolagens fastigheter. Den implicita direktavkastningen har sedan 2009 sjunkit från cirka 6 procent till dagens cirka 4,5 procent.

– Sedan augusti har det varit få emissioner av preferensaktier och marknadsyielderna har justerats uppåt. Även om en viss korrigering av de noterade fastighetsbolagens stamaktier har skett under hösten och aktierna handlas fortsatt till en hög nivå sett till bokförda värden, säger Martin Malhotra.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-16

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan