Rekordvolym för utgivna fastighetsobligationer

I juliutgåvan av Catellas CREDI ökar huvudindexet från 53,5 till 57,9 när optimismen ökar främst till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

Annons

– Marknaden för finansiering av fastigheter har förbättrats tydligt under andra kvartalet och CREDIs huvudindex ligger nu på den högsta nivån sedan februari 2015. Det är särskilt bankernas syn på kreditmarknaden som har stärkts, men även fastighetsbolagen är fortsatt positiva”, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

– Det är främst på grund av ökad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler som marknaden är optimistisk. Tillgängligheten på lån med längre löptider har också ökat något, men belåningsgraden på nya lån är enligt CREDIs index över lag oförändrat, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

– Vi ser en rekordvolym när det gäller utgivna fastighetsobligationer under kvartalet. Även på börsen syns stora kurslyft för fastighetsbolagen, särskilt för de bolag som är inriktade mot bostäder och publika fastigheter, samt logistik och industri, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

– Kursutvecklingen under de senaste månaderna hänger samman med att realräntorna har fallit tillbaka sedan i mars. Den rekordhöga premien för fastighetsrelaterade aktier om cirka 35 procent tyder på en fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden även i höst, avslutar Arvid Lindqvist.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan