Stor optimism om finansieringen

Annons

Bolagen passar på att öka kapitalbindningstiden. Den senaste upplagan av Credi, Catellas kreditmarknadsbarometer, visar att aktörerna nu bytt fot och blivit alltmer positiva kring det framtida finansieringsklimatet och det gäller såväl låntagare som långivare. Förutsättningarna på finansmarknaden har överträffat deras tidigare förväntningar och aktörerna vrider nu upp sina förväntningar.

Under fjärde kvartalet fortsatte kreditmarginalerna att minska. Flera av de noterade bolagen har utnyttjat det låga ränteläget till att omstrukturera sin finansiering och öka kapitalbindnigstiden, en trend som förväntas fortsätta under resten av året.

– Den starka utvecklingen i kreditmarknadssentimenten talar för en fortsatt stark utveckling på fastighetsmarknaden under resten av 2015, med sjunkande direktavkastningskrav och fortsatt minskande skillnader i direktavkastningskraven mellan fastigheter i primär- och sekundärlägen, säger Catellas analyschef Arvid Lindqvist.

Credis huvudindex och delindex har nu brutit sin nedåtgående trend trots att resultaten inhämtades strax innan Riksbanken annonserade sänkningen av reporäntan till -0,1 procent.

– För fastighetsägarna skedde en tydlig vändpunkt i februariundersökningen och optimismen om framtiden ökar. I tidigare undersökningar har marknadsaktörerna varit mer skeptiska till finansieringsklimatet kommande tre månaderna än vad som materialiserat sig i det verkliga utfallen, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

Fastighetsvärlden Idag           2015-03-10

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan