Optimism trots stigande långräntor i USA

Huvuvudindex i Catellas kreditbarometer CREDI stiger i mars. Fastighetsbolagen är optimistiska till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

Annons

I marsutgåvan av CREDI ökar huvudindexet från 45,5 till 53,5

– Huvudindexet är tillbaka över 50-markeringen då fastighetsbolagens optimism till följd av ökad kredittillgänglighet, lägre kreditmarginaler och ökad löptid väger tyngre än bankernas mer pessimistiska syn på sektorn, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

Skillnaden mellan bankernas uppfattning och den bland fastighetsaktörerns skiljer sig dock rejält. Bankernas delindex har stigit från 44,6 till 46,1 medan fastighetsbolagens siffra rusat från 46,3 till 61,0. Och det är alltså dessa delmängder som tillsammans gett utvecklingen från 45,5 till 53,5 för huvudindex.

– Det senaste årets massiva penningpolitiska stimulanser har tryckt ut kapitalet på riskskalan och drivit den starka utvecklingen på fastighetsmarknaden. Fokus ligger tydligt på hyresbostäder, logistik/industri och samhällsfastigheter, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Under våren 2020 ökade utlåningen från banker snabbt, som en följd av den turbulens som uppstod på marknaden för företagsobligationer. Därefter planade bankernas aktivitet av och inför årsskiftet minskade bankerna även lite på utlåningen för att optimera sina balansräkningar före årsskiftet.

– Resultatet från CREDI-enkäten tillsammans med frånvaron av nettoutlåning till fastighetssektorn under andra halvåret av 2020 tyder på ökad aptit för fastighetsfinansiering hos bankerna under första kvartalet 2021 medan obligationsmarknaden förblir ett konkurrenskraftigt alternativ, säger Jacob Bruzelius.

– Nu ser vi en rejäl ökning av den amerikanska långräntan. Det har delvis spillt över lite på svenska marknadsräntorna, men stigande räntor har ännu så länge inte drabbat transaktionsmarknaden. Det blir intressant att se om den amerikanska ränteuppgången håller i sig men det troligaste är dock att vi får se en korrektion och vi räknar med låga räntor under resten av 2021. Därför tror vi också på ett starkt fastighetsår, säger Arvid Lindqvist.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan