Krönikor

Det känns både defensivt och småskuret

Sveriges BNP kommer idag till lika delar från tjänstesektorn och industrin. Tittar man på sysselsättningen spelar tjänstesektorn en helt avgörande roll. Granskar man sedan det hela från ett regionalt perspektiv är det uppenbart att våra storstads- och tillväxtregioner drar loket. Det är alltså inte industrin som kommer att föda oss i framtiden.

Framtidsnäringarna finns i de större städernas dynamiska och kreativa miljöer. Det är där som jordmånen är bäst. Därmed är det uppenbart att näringspolitiken, sysselsättningen och vår förmåga att skapa de resurser som finansieringen av vår gemensamma välfärd kräver alltmer är beroende av en långsiktig och framåtsyftande samhällsplanering. Kanske rentav det viktigaste verktyget. Vad som kan åstadkommas blir uppenbart när man tittar på exempel som Kista i Stockholm, evenemangsstråket i Göteborg, satsningen på V:a hamnen i Malmö eller varför inte utbyggnaden av de regionala högskolorna.  

Detta inser flertalet av våra politiker. Det saknas inte heller goda ansatser. När Stockholmspolitikerna säger att de vill skapa en region i ”världsklass” visar de både ledarskap och insikt. Ändå känner jag stark oro.

Trots goda intentioner känns mycket av det som presenteras både defensivt och småskuret. I Stockholm undrar flera med mig vad som hände med finansplats Stockholm, satsningen på design och varför det ska vara så svårt att få gehör för djärva arkitektoniska idéer som skulle öka stadens täthet och dynamik? Riktigt deprimerande blir det när man tittar på den politiska debatten. Från det näst största partiet, de som historiskt stått för idén om samhällsbyggande, menar man nu på fullt allvar att det inte behövs någon storstadspolitik, att ”politiken bör vara densamma i Stockholm och Grängesberg”.

Och orkar väl politiken fatta beslut finns det en flora av motkrafter som med gott humör mer än gärna kastar grus i maskineriet. Från Länsstyrelsen kritiserar man byggboomen och menar att Stockholm först och främst måste skaffa sig en hållning till stadens kulturhistoriska värden. Riksantikvarieämbetet har nyligen etablerat en ny rättsordning genom att ge Länsantikvarien överprövningsrätt mot den egna ledningen inom Länsstyrelsen och mot Stockholmspolitikernas vilja stoppat utbyggnaden av ett nytt bostadsområde och ny Musikhögskola på Gärdet. När DN:s ledarsida nyligen lade ut texten om framtidens storstadspolitik dominerade det turistiska perspektivet.

Givetvis måste exploatering alltid vägas mot viktiga kulturminnesvärden. Utan historia, element som binder ihop ”förr och nu” förlorar ett samhälle sin identitet. Men utan ekonomisk utveckling och modet att satsa förlorar ett samhälle något mycket mer, nämligen sin framtid.

Missa inte! Fastighetsdagen Uppsala 2024

Den 9 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Uppsala. Seminariet äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Krönikor

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Tillbaka till förstasidan