Starkt intresse för modern logistik i väst

Mölnlycke Logistikpark, Mölnlycke

Läge B+
Gatuadress Åkaregatan
Byggår 2013
Uthyrbar area ca 17.000 kvm
Uthyrningsgrad 100%
Hyresrisk Låg
Hyresgäster Pilkington, Apoteket, Bibab (Spendrups distribution) samt Easton Sports

TRANSAKTION
Köptidpunkt februari 2014
Köpare Corem
Säljare Mölnlycke Logistikpark AB
Köpeskilling 181 Mkr
Direktavkastning ca 7,25–7,5 %
Kr/kvm 10.650 kr/kvm

Visa faktaruta

I början av februari förvärvade det noterade bolaget Corem den andra etappen av Mölnlycke logistikpark som utvecklats av next Step Group och Skagen Fastigheter. den andra etappen om cirka 17.000 kvm är Corems andra förvärv i området och efter köpet uppgår innehavet till cirka 35.000 kvm.

Fastigheten ligger i Mölnlycke logistikpark som är beläget mitt mellan centrala Göteborg och Landvetters flygplats längs Riksväg 40, med cirka 13 km till båda destinationerna. Området är att betrakta som ett tillväxtläge. Om man undantar de hamnnära lägena i Göteborg så har en stor del av regionens nyproduktion av logistik skett längs Riksväg 40, med tonvikt på Viared i Borås.

Intresset för logistikfastigheter på marknaden är starkt och transaktionsvolymerna har ökat kontinuerligt de senaste fem åren och under fjolåret omsattes logistikfastigheter för cirka 8,3 miljarder, vilket motsvarade ca 8 procent av den totala transaktionsvolymen.

Segmentet är numera etablerat som ett eget segment inom fastighetsmarknaden med ett antal specialiserade aktörer inom segmentet, med både noterade fastighetsbolag, privata fastighetsägare och fonder.

Det aktuella förvärvet avser två nyproducerade byggnader som är fullt uthyrda till fyra stycken hyresgäster. Hyresgästerna är Pilkington, apoteket, Bibab (Spendrups distribution) samt Easton Sports, som samtliga enligt pressmeddelande har långa hyresavtal uppemot 15 år. Ett rimligt antagande är att byggnaderna hyrs ut på triple-net avtal, där hyresgästen bär större delen av kostnaderna, vilket innebär att köparens kostnader är låga – inte minst i början av innehavsperioden. En rimlig bedömning är att nyproduktionshyran torde uppgå till ca 800–850 kr/kvm, exklusive eventuella tillägg. Givet ovanstående antagande och att kostnaderna sannolikt är mycket låga initialt så bör den initiala avkastningen ligga i nivån 7,5 procent och något lägre på längre sikt.

En av de större osäkerheterna kring logistikfastigheter rör oftast restvärdeproblematiken och vad som händer vid en eventuell vakanssituation. Stora, omoderna fastigheter med en hög specialiseringsgrad tenderar att ses som mer riskabla, men det aktuella objektet bör ha en mer begränsad restvärderisk och ett direktavkastningskrav strax kring 7,25 procent verkar rimligt.

TEXT PETER WIMAN

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan