Låga yielder i C-läge i Norrköping

Banjon 1 m.fl.

Läge
C

Uthyrbar area
34.600 kvm

Byggnadsår
1975, 1981, 1982

Lägenheter
382

Hyra årsbasis
36 mkr

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
December 2017

Köpare
Heimstaden

Säljare
Hyresbostäder i Norrköping

Köpeskilling
371 mkr

Direktavkastning
4,25%

Kr/kvm
10.700

Visa faktaruta

Marknaden för transaktioner i Norrköping avseende bostadsfastigheter har varit stark de senaste åren. Avkastningskraven har varit sjunkande och börjat närma sig Linköping med nivåer runt 3,0 procent i centrala Norrköping. Tongivande aktörer på marknaden har ofta varit lokala och regionala fastighetsägare med ett fåtal större fastighetsbolag. Ett sådant är Heimstaden som varit aktiv i Norrköping.

Under slutet av 2017 förvärvade Heimstaden ett bostadsbestånd av kommunala Hyresbostäder i Norrköping AB. Beståndet består av tre fastigheter i Klockaretorpet, Banjon 1, Gitarren 148 samt Valthornet 63. Klockaretorpet ligger i västra delarna av Norrköping, nära E4, och består huvudsakligen av radhus, villor och till viss del flerbostadshus. Området bedöms som ett C-läge i Norrköping.

Det aktuella beståndet utgör en stor del av området med cirka 34.600 kvadratmeter fördelade på 382 lägenheter. Byggnaderna består av flertalet radhusenheter uppförda mellan 1975 och 1982. Affären uppgick till drygt 371 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 10.700 kr/kvm. Direktavkastningen är bedömd till cirka 4,25 procent baserad på en hyresnivå om 1.030 kr/kvm.

Heimstaden övertog i slutet av 2014 ett stort bestånd i Norrköping i och med köpet av Henry Ståhl Fastigheter AB. Fastigheterna i Norrköping omfattade cirka 1.770 lägenheter. Sedan dess har de genomfört ett antal transaktioner av bostäder i centrala Norrköping.

Även nyproduktion har lockat Heimstaden som nu har två projekt i gång. Projektet Yllefabriken i Industrilandskapet är i byggnadsfasen och kommer vid färdigställande av första etappen att omfatta 55 bostadsrätter och 55 hyresrätter. Projektet genomförs av Heimstaden, Hyresbostäder och Ståhl Invest. En markanvisning finns även på en tomt i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen med planerad byggstart 2019/2020.

En annan mindre beståndsförsäljning skedde under hösten 2017 med fyra fastigheter i A- och B-läge. Köpare var Eklöf Fastighets AB i Norrköping och säljare var privata investerare. Beståndet omfattade 80 lägenheter med ett värde om totalt cirka 114 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 23.200 kr/kvm. Direktavkastningen bedöms till cirka 3,0 procent.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan