Låga yielder i C-läge i Norrköping

Banjon 1 m.fl.

Läge
C

Uthyrbar area
34.600 kvm

Byggnadsår
1975, 1981, 1982

Lägenheter
382

Hyra årsbasis
36 mkr

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
December 2017

Köpare
Heimstaden

Säljare
Hyresbostäder i Norrköping

Köpeskilling
371 mkr

Direktavkastning
4,25%

Kr/kvm
10.700

Visa faktaruta

Marknaden för transaktioner i Norrköping avseende bostadsfastigheter har varit stark de senaste åren. Avkastningskraven har varit sjunkande och börjat närma sig Linköping med nivåer runt 3,0 procent i centrala Norrköping. Tongivande aktörer på marknaden har ofta varit lokala och regionala fastighetsägare med ett fåtal större fastighetsbolag. Ett sådant är Heimstaden som varit aktiv i Norrköping.

Under slutet av 2017 förvärvade Heimstaden ett bostadsbestånd av kommunala Hyresbostäder i Norrköping AB. Beståndet består av tre fastigheter i Klockaretorpet, Banjon 1, Gitarren 148 samt Valthornet 63. Klockaretorpet ligger i västra delarna av Norrköping, nära E4, och består huvudsakligen av radhus, villor och till viss del flerbostadshus. Området bedöms som ett C-läge i Norrköping.

Det aktuella beståndet utgör en stor del av området med cirka 34.600 kvadratmeter fördelade på 382 lägenheter. Byggnaderna består av flertalet radhusenheter uppförda mellan 1975 och 1982. Affären uppgick till drygt 371 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 10.700 kr/kvm. Direktavkastningen är bedömd till cirka 4,25 procent baserad på en hyresnivå om 1.030 kr/kvm.

Heimstaden övertog i slutet av 2014 ett stort bestånd i Norrköping i och med köpet av Henry Ståhl Fastigheter AB. Fastigheterna i Norrköping omfattade cirka 1.770 lägenheter. Sedan dess har de genomfört ett antal transaktioner av bostäder i centrala Norrköping.

Även nyproduktion har lockat Heimstaden som nu har två projekt i gång. Projektet Yllefabriken i Industrilandskapet är i byggnadsfasen och kommer vid färdigställande av första etappen att omfatta 55 bostadsrätter och 55 hyresrätter. Projektet genomförs av Heimstaden, Hyresbostäder och Ståhl Invest. En markanvisning finns även på en tomt i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen med planerad byggstart 2019/2020.

En annan mindre beståndsförsäljning skedde under hösten 2017 med fyra fastigheter i A- och B-läge. Köpare var Eklöf Fastighets AB i Norrköping och säljare var privata investerare. Beståndet omfattade 80 lägenheter med ett värde om totalt cirka 114 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 23.200 kr/kvm. Direktavkastningen bedöms till cirka 3,0 procent.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan