Laddar upp när guldstaden stöps om

Mimer 4 & Mimer 7

Läge
Centralt, A-B

Uthyrningsbar area
4.000 kvm (varav bostäder 2.000 kvm)

Uthyrningsgrad
100%

Hyresgäster
Bostäder samt kommersiella hyresgäster

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Normalt

Transaktion

Köpetidpunkt
September 2019

Köpare
Diös

Säljare
HSB Norr Fastigheter

Köpeskilling
53 miljoner kr

Kr/kvm
13.250 kr/m2

Bedömd marknads­hyra (kommersiella)
1.000–1.500 kr/kvm

Bedömd direkt­avkastning
5,5-6,0%

Visa faktaruta

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen genereras inom fem år, vilket i sin tur bedöms leda till både ökad inflyttning och ökad inpendling. Kommunens mål är att öka antalet invånare från dagens cirka 72.000 till 80.000 år 2030. Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå beräknas vara klar år 2030.

Vidare ökar bostadsbyggandet i kommunen. Byggrätt Norr (ett samarbete mellan Skebo, Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks Boende) har tidigare meddelat att man har som mål att bygga 1.000 nya bostäder fram till år 2024.

Även intresset på transaktionsmarknaden har ökat. Under 2019 samt i inledningen av 2020 har flera fastighetsaffärer noterats. Bland annat förvärvade NP3 i slutet av 2019 en portfölj om nio industrifastigheter till ett pris om cirka 124 miljoner kronor eller cirka 7.750 kr/kvm.

Under hösten 2018 träffade SBB en avsiktsförklaring med Skellefteå kommun om ett projekt med kulturhus och hotell, till en rekordköpeskilling om cirka 1.050 miljoner kronor.

En annan av höstens affärer i Skellefteå var då Diös förvärvade fastigheterna Mimer 4 och Mimer 7 från HSB Norr Fastigheter AB. Förvärvsobjekten är belägna längs gågatan (Nygatan) i centrala Skellefteå. Byggnaderna inrymmer sammanlagt ett 30-tal bostads­lägenheter, butiker samt några kontorslokaler och är uppförda 1957 respektive 1945.

Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till 4.000 kvm och vid förvärvstidpunkten var samtliga ytor uthyrda. De största hyresgästerna är butikerna Ingmar och Ljudshoppen. Köpeskillingen uppgick till cirka 53 miljoner kronor. Savills uppskattar direktavkastningskravet till 5,5–6,0% (direkt­avkastningskravet för bostadsdelen uppskattas till 4,25–4,75%). Marknadshyran för kontors och butikslokalerna bedöms i huvudsak återfinnas inom intervallet 1.000–1.500 kr/kvm. Diös äger sedan tidigare ett tiotal fastigheter i centrala Skellefteå, av vilka fyra är belägna utmed samma gågata i närheten av förvärvsobjekten.

Diös och NP3 är två bolag som under senaste tiden stärkt sin närvaro i Skellefteå. Intresset för Skellefteå är på frammarsch. Vem blir nästa att hoppa på guldtåget?

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Tillbaka till förstasidan