Laddar upp när guldstaden stöps om

Mimer 4 & Mimer 7

Läge
Centralt, A-B

Uthyrningsbar area
4.000 kvm (varav bostäder 2.000 kvm)

Uthyrningsgrad
100%

Hyresgäster
Bostäder samt kommersiella hyresgäster

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Normalt

Transaktion

Köpetidpunkt
September 2019

Köpare
Diös

Säljare
HSB Norr Fastigheter

Köpeskilling
53 miljoner kr

Kr/kvm
13.250 kr/m2

Bedömd marknads­hyra (kommersiella)
1.000–1.500 kr/kvm

Bedömd direkt­avkastning
5,5-6,0%

Visa faktaruta

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen genereras inom fem år, vilket i sin tur bedöms leda till både ökad inflyttning och ökad inpendling. Kommunens mål är att öka antalet invånare från dagens cirka 72.000 till 80.000 år 2030. Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå beräknas vara klar år 2030.

Vidare ökar bostadsbyggandet i kommunen. Byggrätt Norr (ett samarbete mellan Skebo, Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks Boende) har tidigare meddelat att man har som mål att bygga 1.000 nya bostäder fram till år 2024.

Även intresset på transaktionsmarknaden har ökat. Under 2019 samt i inledningen av 2020 har flera fastighetsaffärer noterats. Bland annat förvärvade NP3 i slutet av 2019 en portfölj om nio industrifastigheter till ett pris om cirka 124 miljoner kronor eller cirka 7.750 kr/kvm.

Under hösten 2018 träffade SBB en avsiktsförklaring med Skellefteå kommun om ett projekt med kulturhus och hotell, till en rekordköpeskilling om cirka 1.050 miljoner kronor.

En annan av höstens affärer i Skellefteå var då Diös förvärvade fastigheterna Mimer 4 och Mimer 7 från HSB Norr Fastigheter AB. Förvärvsobjekten är belägna längs gågatan (Nygatan) i centrala Skellefteå. Byggnaderna inrymmer sammanlagt ett 30-tal bostads­lägenheter, butiker samt några kontorslokaler och är uppförda 1957 respektive 1945.

Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till 4.000 kvm och vid förvärvstidpunkten var samtliga ytor uthyrda. De största hyresgästerna är butikerna Ingmar och Ljudshoppen. Köpeskillingen uppgick till cirka 53 miljoner kronor. Savills uppskattar direktavkastningskravet till 5,5–6,0% (direkt­avkastningskravet för bostadsdelen uppskattas till 4,25–4,75%). Marknadshyran för kontors och butikslokalerna bedöms i huvudsak återfinnas inom intervallet 1.000–1.500 kr/kvm. Diös äger sedan tidigare ett tiotal fastigheter i centrala Skellefteå, av vilka fyra är belägna utmed samma gågata i närheten av förvärvsobjekten.

Diös och NP3 är två bolag som under senaste tiden stärkt sin närvaro i Skellefteå. Intresset för Skellefteå är på frammarsch. Vem blir nästa att hoppa på guldtåget?

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Tillbaka till förstasidan