Förvärvar halv stad – med hyrespotential

Ekblads imperium i centrala Jönköping

Portfölj
7 cityfastigheter

Kommun
Jönköping

Area
ca 71.000 kvm

Hyresnivå
Ca 1.950 kr/kvm inkl tillägg

Uthyrningsgrad (lokaler)
93 procent

Kontraktstid
Ca 3–3,5 år

TRANSAKTION

Tillträde
3 sep 2018

Säljare
Ekblads

Köpare
Regio

Köpeskilling
2 130 Mkr

Kr/kvm
Ca 30.000

Avkastning
Initial 5,0–5,2 procent
Normaliserad
5,5–5,7 procent

Visa faktaruta

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet var 2.130 miljoner kronor.

Beståndet utgörs av sammanlagt sju i Jönköping centralt belägna fastigheter. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 71.000 kvm. Merparten av arean, ca 60.000 kvm, avser lokaler i olika former och resterande 11.000 kvm utgör hyreslägenheter. Lokalbeståndet i sig kan grovt delas in i cirka 20 000 kvm butikslokaler, 24.000 kvm kontor och 16.000 kvm restauranger, hotell, gym, förråd med mera.

Samtliga sju fastigheter ligger mitt i centrala Jönköping. I praktiken utgör de city, benämnt Östra Centrum. Ekbladsfastigheterna finns i sju av de cirka tio citykvarteren (Östra Centrum). Detta innebär att de flesta fastigheterna ligger i de bästa kontors- och butikslägena. Samtliga byggnader är mycket väl underhållna och har överlag en modern och god standard.

Fastighetsbeståndet kan därmed beskrivas som välbeläget och välskött, placerat i en stark tillväxtkommun. Det har dessutom ett blandat lokalbestånd med en bra hyresgästprofil.

Cirka 12 procent av den totala hyresintäkten kommer från säkra bostadshyror med noll vakansgrad. Lokalbeståndet i övrigt har också låg vakansgrad, cirka 9 procent areavakans, men där ett antal tomma lokaler står inför större ombyggnader.

Även om de rådande kontorshyrorna är på relativt höga nivåer så torde det fortfarande finnas en outnyttjad potential.

Ett sådant bestånd torde motsvara en låg direktavkastning i förhållande till fastighetspriset. Frågan är därför: Vilken nivå?

Ett aktuellt driftnetto kan identifieras på nivån upp mot 105–110 miljoner kronor, beaktat även planerat underhåll. Transaktionens initiala direktavkastning hamnar i så fall på nivån 5–5,20 procent.

Med de hyrespotentialer som fortfarande ser ut att finnas i främst kontorsbeståndet, sänkning av rådande lokalvakans samt beaktande av de större om- och tillbyggnads­projekt som för närvarande pågår av exempelvis Försäkringskassans lokaler samt Vox Hotell bör direktavkastningen kunna stiga med cirka 0,5 procentenheter. En därmed i sammanhanget hygglig nivå med tanke på beståndets kvaliteter.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan