Förvärvar halv stad – med hyrespotential

Ekblads imperium i centrala Jönköping

Portfölj
7 cityfastigheter

Kommun
Jönköping

Area
ca 71.000 kvm

Hyresnivå
Ca 1.950 kr/kvm inkl tillägg

Uthyrningsgrad (lokaler)
93 procent

Kontraktstid
Ca 3–3,5 år

TRANSAKTION

Tillträde
3 sep 2018

Säljare
Ekblads

Köpare
Regio

Köpeskilling
2 130 Mkr

Kr/kvm
Ca 30.000

Avkastning
Initial 5,0–5,2 procent
Normaliserad
5,5–5,7 procent

Visa faktaruta

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet var 2.130 miljoner kronor.

Beståndet utgörs av sammanlagt sju i Jönköping centralt belägna fastigheter. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 71.000 kvm. Merparten av arean, ca 60.000 kvm, avser lokaler i olika former och resterande 11.000 kvm utgör hyreslägenheter. Lokalbeståndet i sig kan grovt delas in i cirka 20 000 kvm butikslokaler, 24.000 kvm kontor och 16.000 kvm restauranger, hotell, gym, förråd med mera.

Samtliga sju fastigheter ligger mitt i centrala Jönköping. I praktiken utgör de city, benämnt Östra Centrum. Ekbladsfastigheterna finns i sju av de cirka tio citykvarteren (Östra Centrum). Detta innebär att de flesta fastigheterna ligger i de bästa kontors- och butikslägena. Samtliga byggnader är mycket väl underhållna och har överlag en modern och god standard.

Fastighetsbeståndet kan därmed beskrivas som välbeläget och välskött, placerat i en stark tillväxtkommun. Det har dessutom ett blandat lokalbestånd med en bra hyresgästprofil.

Cirka 12 procent av den totala hyresintäkten kommer från säkra bostadshyror med noll vakansgrad. Lokalbeståndet i övrigt har också låg vakansgrad, cirka 9 procent areavakans, men där ett antal tomma lokaler står inför större ombyggnader.

Även om de rådande kontorshyrorna är på relativt höga nivåer så torde det fortfarande finnas en outnyttjad potential.

Ett sådant bestånd torde motsvara en låg direktavkastning i förhållande till fastighetspriset. Frågan är därför: Vilken nivå?

Ett aktuellt driftnetto kan identifieras på nivån upp mot 105–110 miljoner kronor, beaktat även planerat underhåll. Transaktionens initiala direktavkastning hamnar i så fall på nivån 5–5,20 procent.

Med de hyrespotentialer som fortfarande ser ut att finnas i främst kontorsbeståndet, sänkning av rådande lokalvakans samt beaktande av de större om- och tillbyggnads­projekt som för närvarande pågår av exempelvis Försäkringskassans lokaler samt Vox Hotell bör direktavkastningen kunna stiga med cirka 0,5 procentenheter. En därmed i sammanhanget hygglig nivå med tanke på beståndets kvaliteter.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Tillbaka till förstasidan