Förvärvar halv stad – med hyrespotential

Ekblads imperium i centrala Jönköping

Portfölj
7 cityfastigheter

Kommun
Jönköping

Area
ca 71.000 kvm

Hyresnivå
Ca 1.950 kr/kvm inkl tillägg

Uthyrningsgrad (lokaler)
93 procent

Kontraktstid
Ca 3–3,5 år

TRANSAKTION

Tillträde
3 sep 2018

Säljare
Ekblads

Köpare
Regio

Köpeskilling
2 130 Mkr

Kr/kvm
Ca 30.000

Avkastning
Initial 5,0–5,2 procent
Normaliserad
5,5–5,7 procent

Visa faktaruta

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet var 2.130 miljoner kronor.

Beståndet utgörs av sammanlagt sju i Jönköping centralt belägna fastigheter. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 71.000 kvm. Merparten av arean, ca 60.000 kvm, avser lokaler i olika former och resterande 11.000 kvm utgör hyreslägenheter. Lokalbeståndet i sig kan grovt delas in i cirka 20 000 kvm butikslokaler, 24.000 kvm kontor och 16.000 kvm restauranger, hotell, gym, förråd med mera.

Samtliga sju fastigheter ligger mitt i centrala Jönköping. I praktiken utgör de city, benämnt Östra Centrum. Ekbladsfastigheterna finns i sju av de cirka tio citykvarteren (Östra Centrum). Detta innebär att de flesta fastigheterna ligger i de bästa kontors- och butikslägena. Samtliga byggnader är mycket väl underhållna och har överlag en modern och god standard.

Fastighetsbeståndet kan därmed beskrivas som välbeläget och välskött, placerat i en stark tillväxtkommun. Det har dessutom ett blandat lokalbestånd med en bra hyresgästprofil.

Cirka 12 procent av den totala hyresintäkten kommer från säkra bostadshyror med noll vakansgrad. Lokalbeståndet i övrigt har också låg vakansgrad, cirka 9 procent areavakans, men där ett antal tomma lokaler står inför större ombyggnader.

Även om de rådande kontorshyrorna är på relativt höga nivåer så torde det fortfarande finnas en outnyttjad potential.

Ett sådant bestånd torde motsvara en låg direktavkastning i förhållande till fastighetspriset. Frågan är därför: Vilken nivå?

Ett aktuellt driftnetto kan identifieras på nivån upp mot 105–110 miljoner kronor, beaktat även planerat underhåll. Transaktionens initiala direktavkastning hamnar i så fall på nivån 5–5,20 procent.

Med de hyrespotentialer som fortfarande ser ut att finnas i främst kontorsbeståndet, sänkning av rådande lokalvakans samt beaktande av de större om- och tillbyggnads­projekt som för närvarande pågår av exempelvis Försäkringskassans lokaler samt Vox Hotell bör direktavkastningen kunna stiga med cirka 0,5 procentenheter. En därmed i sammanhanget hygglig nivå med tanke på beståndets kvaliteter.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Tillbaka till förstasidan