SBB rapporterar om dubblat kassaflöde

I sin niomånadersrapport visar Samhällsbyggnadsbolaget överlag mycket positiva siffror. Resultatet före skatt ökade till 1.526 mkr (1.204) varav förvaltningsresultatet bidrog …

SBB värvar mer från Rikshem

Ilija Batljan fortsätter att värva folk från sin tidigare arbetsgivare.

Kungsledenägare köper in sig i SBB

Gösta Welandson, Kungsledens största ägare går in i Sambällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Han gör det i en riktad emission av …

SBB köper samhällsfastigheter i Sverige och Finland för 320 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv av tre portföljer där säljarna kvarstår som hyresgäster …

SBB köper 20 procent – blir ny storägare i Amasten

Kan även nå 30 procent. Ytterligare en stor affär mellan Höjvalls och Batljans bolag. FV berättar vilka som sålt aktier och Batljan motiverar köpet.

Även Lekander köper stort i SBB

Oscar Lekander, affärsutvecklingschef vid SBB, har utökat sitt aktieinnehav i bolaget ytterligare. Han har, enligt FI:s insynslista, köpt 945.000 B-akier …

Batljans nya utmanande mål: Nå 55 miljarder inom två år

Presenterar bolaget nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy.

SBB till börsens huvudlista 20 september

Första dagen för handel i SBB:s aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till fredagen den 20 september 2019. Då lämnar …

Heimstaden, SBB och Tornet blir ”allmännyttor”

Har tagits in som associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Per Sundequist ny regionchef väst vid SBB

Han kommer närmast från NCC Property Development med ansvar för större projekt i Göteborg och har fastighetserfarenhet från Skandia Fastigheter, …

SBB nya obligation på 1,125 procent

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen …

KlaraBo byggstartar 110 bostäder med investeringsstöd

Fastigheterna är egenutvecklade och mönsterskyddade och inrymmer ytsmarta lägenheter om 1-4 rum och kök på 35-85 kvm. Samtliga lägenheter får …

SBB har räntesäkrat 100 procent av sina lån

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förlängt räntebindningen på sin upplåning genom köp av swapar motsvarande totalt 2 miljarder kronor …