SBB köper bostadsfastighet i nordöstra Göteborg

Utökar även i Norge. SBB har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet i Göteborg och tre LSS-portföljer i Norge …

Batjans SBB premiärköper i Danmark

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har tecknat avsiktsförklaringar om förvärv av sex fastigheter i Danmark i Köpenhamns- och Århusregionerna med en …

SBB tar in 5 miljarder via obligation

Samhällsbyggnadsbolaget har emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro, drygt 5 miljarder SEK, på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen …

Dubbelt så bra för SBB

SBB:s Q1-rapport i korthet: Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390). Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233). Kassaflöde från den löpande …

SBB köper för 1,5 miljarder

Gör ännu en stor affär en vecka efter storklippet.

SBB och stor kommun begraver samarbete

Projektet var stort – men kalkylen höll inte måttet.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

SBB förvärvar miljonprogram i Höganäs

SBB förvärvar fastigheterna Olympia 14 och 15, bebyggda med totalt tolv bostadshus av kommunägda Höganäshem. Fastigheterna är uppförda 1966 och …

SBB köper i Järvafältet – passerar 10.000 lägenheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) förvärvar två fastighetsbestånd med bostäder och samhällsfastigheter om totalt 367 lägenheter varav bland annat 257 lägenheter …

Batljans SBB visar siffrorna för 2018

SBB:s nyckeltal för 2018 och för fjärde kvartalet. Helåret 2018: Hyresintäkterna ökade till 1 680 mkr (1 339). Driftsöverskottet ökade …

SBB dubblar kommunhus och avtalar om 25 års hyra

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Nykvarns kommun tecknar ett 25-årigt hyresavtal om en om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus. …

SBB pressar utsläpp med hela 75 procent i Motala

SBB investerar i ett unikt projekt som kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 75 procent i ett bostadsområde med 476 …

SBB bildar JV i Norge

SBB säljer fastigheten Kristiansand Tangen 52, i Kristiansand i Norge till det nya JV:t som startats tillsammans med Martin Mæland. …

SBB säljer för 1,4 mdr till nytt JV

1.600 lägenheter på sex orter i Sverige ingår i uppgörelsen. Läs om vilka kända namn som finns med bakom den nya konstellationen.