Samhällsfastigheter

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

SBB förvärvar miljonprogram i Höganäs

SBB förvärvar fastigheterna Olympia 14 och 15, bebyggda med totalt tolv bostadshus av kommunägda Höganäshem. Fastigheterna är uppförda 1966 och …

SBB köper i Järvafältet – passerar 10.000 lägenheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) förvärvar två fastighetsbestånd med bostäder och samhällsfastigheter om totalt 367 lägenheter varav bland annat 257 lägenheter …

Batljans SBB visar siffrorna för 2018

SBB:s nyckeltal för 2018 och för fjärde kvartalet. Helåret 2018: Hyresintäkterna ökade till 1 680 mkr (1 339). Driftsöverskottet ökade …

SBB dubblar kommunhus och avtalar om 25 års hyra

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Nykvarns kommun tecknar ett 25-årigt hyresavtal om en om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus. …

SBB pressar utsläpp med hela 75 procent i Motala

SBB investerar i ett unikt projekt som kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 75 procent i ett bostadsområde med 476 …

SBB bildar JV i Norge

SBB säljer fastigheten Kristiansand Tangen 52, i Kristiansand i Norge till det nya JV:t som startats tillsammans med Martin Mæland. …

SBB säljer för 1,4 mdr till nytt JV

1.600 lägenheter på sex orter i Sverige ingår i uppgörelsen. Läs om vilka kända namn som finns med bakom den nya konstellationen.

Arnhults privata bolag säljer för 1,3 mdr till SBB

50 fastigheter ingår i transaktionen.

Batljans nya mål för SBB: 40 miljarder inom fem år

Siktar på att nå börsens huvudlista under 2019.

Köper samhällsfastigheter för kvarts miljard

SSB köper ett äldreboende i Sundbyberg och en skolfastighet i Luleå till ett totalt fastighetsvärde om 238 mkr. Fastigheten i …

SBB köper samhällsfastigheter för kvarts miljard

SBB fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom köp av ett äldreboende i Sundbyberg och en skolfastighet i Luleå till ett …

Adrian Westman blir IR-chef vid SBB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har som ett led i arbetet för en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista stärkt sitt …

Oscar och SBB startar samarbete

Rivstart för den nya inriktningen med projektutveckling i övriga landet. Nu är det bestämt vart det första projektet ska genomföras.