Ilija Batljan.

Ilija Batljan Invest skjuter upp räntebetalningar

Ilija Batljan Invest AB, bolaget som är SBB:s största ägare, skjuter tillfälligt upp räntebetalningar på utestående hybridobligationer. Det framgår i ett pressmeddelande under tisdagskvällen.

lija Batljan Invest AB (IB Invest) är ett investmentbolag med fokus på hållbara investeringar och stark närvaro i den svenska fastighetsmarknaden. Bolagets mest betydelsefulla innehav, vilket utgör kärnan i verksamheten, är  SBB, där IB Invest agerar som den enskilt största ägaren med en total ägarandel motsvarande cirka 18,4% och 4,8% av rösterna respektive kapitalet i SBB.

Den 8 maj 2023 meddelade SBB sin avsikt att skjuta upp utbetalningen av den redan beslutade vinstutdelningen till att infalla senast inför årsstämman 2024.  Den tidigare beslutade vinstutdelningen till stamaktieägarna uppgår till 1,44 kronor per A- och B-aktie med månadsvis utbetalning, samt 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning. SBB har kallat till extra bolagsstämma per 14 juni 2023 för att ge styrelsen i SBB möjligheten att senarelägga tidpunkterna för utbetalning av Utdelningen.

Utdelningen från SBB är en viktig komponent för IB Invest totala intjäning. IB Invest har bland annat ett hybridlån med evig löptid med ränteförfallodagar den 15 mars, 15 juni, 15 september, samt 15 december årligen (hybridlånet). Per villkoren för hybridlånet förbehåller sig IB Invest rätten att ensidigt fatta beslut om att skjuta upp enskilda eller flera räntebetalningar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av det beslut som ämnas fattas vid SBBs bolagsstämma den 14 juni 2023, har IB Invest beslutat, i enlighet med Hybridlånets villkor, att tillfälligt skjuta upp räntebetalningarna under Hybridlånet med start fr.o.m. ränteförfallodagen den 15 juni 2023.

IB Invest avser att meddela när räntebetalningarna förväntas att återupptas och inga ytterligare meddelanden kommer att ges från Bolaget huruvida fler räntebetalningar skjuts upp efter den 15 juni 2023.

”Oaktat IB Invest vilja och ambition att över tid fullgöra samtliga förpliktelser gentemot investerare – både avtalade såväl som förväntade – anser IB Invest att den tillfälliga åtgärden att skjuta upp hybridlånets räntebetalningar är aktsam mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar samt det förväntade beslutet från SBBs bolagsstämma om att senarelägga utdelningen”, skriver bolaget i ett meddelande. IB Invest avser att arbeta aktivt för att återuppta räntebetalningarna under Hybridlånet så snart tillfälle ges.

Fler Nyheter från förstasidan

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava varslar 400

Hela var fjärde anställd berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Tillbaka till förstasidan