FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter och landskapsarkitekter, tillsammans med många andra, arbetar på högvarv för att göra plats åt stadens nya invånare. Varje kvadratmeter innehåller ofta ett komplext program där alla stadens invånare ska tillgodoses och olika värden viktas mot varandra. Ofta styr de för dagen accepterade sanningarna om vad som är rätt och bra.

Låt oss ta gaturummet som ett exempel. Dessa allmänna zoner som knyter ihop staden och är dess verkliga livsnerv. Huset där jag jobbar i Stockholms innerstad är byggt i slutet av 1800-talet. När jag tittar ut genom mitt fönster slår det mig ofta vilken omvandling gatunätet har klarat av. När huset byggdes var det främsta transportmedlet häst och vagn. Med bilens intåg har gatans sektion klarat både gångbanor, körbanor för dubbelriktad trafik och kantstensparkeringar. Ofta finns även plats för en och annan uteservering. Tack vare gatornas generösa mått, från fasad till fasad, har dessa ytor fortsatt att vara funktionella och hållbara genom hela 1900-talet.

Nu är vi mitt inne en ny omvandling av vad gatan ska klara av. Bilens ytor minskas till förmån för gående och cyklister och gatans funktion kommer inte bara att handla om möten och transport utan även om klimatåtgärder och hälsa. Våra gemensamma ytor ska rena och fördröja dagvatten och gatuträd behövs för att jämna ut skadliga temperaturtoppar.

Just idag fattas viktiga beslut som stadens boende ska leva med i många hundra år. Utmaningen när vi arbetar med helt nya stadsdelar och nybyggda stadsutvecklingsområden är att tänka steget längre än dagens rådande normer. Varför det? Jo, för att det kan bli mycket kostsamt både för staden och fastighetsägare att göra nödvändiga förändringar av gaturummens gränser. Om det finns förgårdsmark att tillgå kan det vara möjligt att bredda en befintlig gata, men att flytta byggnader måste närmast ses som en omöjlighet.

Redan nu måste vi alltså planera för det vi kan förutse (exempelvis en framtid där cykelbanorna fylls till bredden av alla möjliga smarta mindre fordon som ellådcyklar och elsparkar) och det oförutsedda (som exempelvis hantering av översvämningar). Att planera gatans sektion med utgångspunkt från vad som behövs just idag i form av mått för olika trafikslag är inte motståndskraftigt i en okänd framtid. För om det är en sak som är säker, så är det att framtiden sällan blir som vi har tänkt oss.

Så låt oss lyfta blicken när vi utvecklar morgondagens stadsdelar. Hur vi lever och transporterar oss förändras i en rasade takt och de gränser vi nu planerar in ska förhoppningsvis hålla långt in i framtiden. Vi behöver planera staden så att den blir motståndskraftig och kan hantera förändringar. Låt oss ge våra nya gaturum bra förutsättningar för att klara alla de uppgifter vi ställer på dem, oavsett om det gäller transportmöjligheter, klimatförbättrande åtgärder, handel eller bara mänskliga möten. Låt gaturummen spegla det samhälle vi vill ha.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

Tillbaka till förstasidan