Nya visionsbilder för bostäderna i Kungens kurva

3.500 nya bostäder planeras. Se karta. Läs om ägarens besked till investerarmarknaden.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

Två konsortier tävlar vidare om Kilen i Sollentuna

Läs om vilka som får tävla vidare om den ”bortglömda” marken mittemot Kistamässan. Läs även om vilka sex som fick nobben.

FV-Expert: Stadsutveckling

Skapa samhällsnytta med hjälp av tomma lokaler

I samarbete med ÅWL Arkitekter AB

Vakansgraden av kontor i de centrala delarna i Stockholm var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet enligt en rapport från JLL. …

FV-Expert: Arkitektur

Bryt misstroendekulturen i planprocessen!

I samarbete med ÅWL Arkitekter

På den svenska marknaden finns en jättepotential, men mycket av den går sorgligt nog förlorad. Om vi för enkelhetens skull …

FV-Expert: Bostäder

Så skapar vi en bostadsmarknad för alla

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det är lätt att säga att vi får en rättvis bostadsmarknad bara vi bygger fler bostäder, men vi tror inte att det är så enkelt. För som det ser ut idag är det inte företagsekonomiskt lönsamt att producera bostäder för en stor del av vår befolkning. Därför tror vi på att utmana de regelverk som finns och föra ett resonemang om vad som behöver ske för att bostaden ska bli billigare att producera och tillgänglig för fler människor.

FV-Expert: Arkitektur

Som vi bäddar får vi ligga

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Statistik visar att vi står inför en av de största demografiska omvälvningarna i Sveriges historia. Andelen som är 80 år …

FV-Expert: Arkitektur

Boverket, gör om – gör rätt

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Boverkets remiss för nya regler av nära-noll-energi-byggnader är baserad på en utredning som pekar ut koldioxidfrågan inom byggandet i Sverige som en ”icke-fråga”.