FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

sHur vi människor påverkar naturens ekosystem har hamnat allt högre på den politiska agendan. I EU finns sedan 2020 en ny strategi för biologisk mångfald, och under FN:s miljökonferens i Montreal 2022 antogs ett globalt ramverk som ska bidra till att vända den negativa trenden och stoppa utrotningen av växter och djur.

Kraven på att företag ska redovisa sin påverkan på biologisk mångfald kommer att öka. Det går inte längre att vifta bort frågan och plantera tre buskar som kompensation. Därför behöver vi också bättre verktyg för att systematiskt mäta och åtgärda påverkan på biologisk mångfald i vår verksamhet.

Behövs en samsyn
I en satsning ledd av naturkonsulten Ecogain har Skanska, Vattenfall, LKAB, Boliden, Cementa och ett antal andra storföretag gått samman och tagit fram en egen värderingsmodell för biodiversitet.

Climb, eller Changing Land use Impact on Biodiversity, ska hjälpa företag att utvärdera och sätta mål för sitt arbete, men kunna skapa en samsyn på marknaden.

Det här verktyget har vuxit fram ur ett behov av att kunna räkna på samma sätt, inte minst för att resultatet ska bli trovärdigt. Exempelvis så har LKAB och Cementa behov av en beräkningsmodell som fungerar i deras tillståndsprocesser. För oss på Skanska är viktigt att Climb blir godkänt för byggbranschens miljöcertifieringar som BREEAM eller LEED, och att vi kan visa på biologisk effekt i åtgärder vi gör i egna projekt eller för kunder.

Kunskapsbrist en utmaning
Som disputerad ekolog bidrar jag sedan ett år tillbaka med helt ny kunskap i Skanskas byggprojekt.

När vi bygger behöver vi se till att det som påverkas negativt kan återställas eller nyskapas, så att vår inverkan på de naturliga ekosystemen blir så liten som möjligt.

En utmaning i arbetet med biologisk mångfald är just den kunskap som krävs för att göra rätt åtgärder.

Du kan tycka att du har gjort jättemycket, anlagt en gräsmatta och planterat massor med buskar och blommor. Så kommer en sådan som jag till platsen och konstaterar att här finns inga särskilt höga ekologiska värden.

Med ett verktyg som Climb kan även den som inte är expert förstå detta och göra val som gynnar den biologiska mångfalden mest.

Mina bästa råd för att jobba med biologisk mångfald

  1. Börja med att kartlägga företagets påverkan, både direkt och i värdekedjan.
  2. Sätt mål för verksamheten. Vilka åtgärder behöver ni ta?
  3. Jobba med klimat och biologisk mångfald parallellt – det är två sidor av samma mynt.
  4. Identifiera affären i arbetet med biologisk mångfald.
  5. Anställ en ekolog! Kunskap är nyckeln till att lyckas.

Målet att det blir en standard
Förutom de företag som står bakom projektet har en referensgrupp bestående av ett tjugotal representanter för forskning, näringsliv och myndigheter bidragit med underlag och olika perspektiv.

Målet är att det här ska bli en standard i Sverige. Det är en jättemöjlighet för företag att beskriva sin påverkan på biologisk mångfald, både den negativa och den positiva, och använda till exempel i sin hållbarhetsredovisning.

Den biologiska mångfalden är under hot och tätt sammankopplad med vårt klimat på olika sätt. Många företag jobbar i dag med klimatåtgärder, men du kan egentligen inte ta hänsyn till klimatet utan att inkludera biologisk mångfald och tvärtom. Det är två stora utmaningar som måste lösas gemensamt, och vi får inte en andra chans.

Många av jordens arter är hotade och det beror till största del på förändrad markanvändning. När biodiversiteten utarmas minskar ekosystemens återhämtningsförmåga. Det positiva är att det går att göra något åt det. Så fort du tillför något reagerar naturen direkt.

 

Det här är Climb
Climb är ett samarbete mellan Skanska, Vattenfall, LKAB, Boliden, Cementa, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Talga, Swemin, SBMI och Ecogain. Målet är att etablera verktyget som en användbar och allmänt accepterad värderingsmodell för biologisk mångfald.

Projektet har fått finansiering av Swedish Mining Innovation och Vinnova, med stöd av Energimyndigheten och Formas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...
Tillbaka till förstasidan