Stor investering i nyproduktion

En av de enskilt största transaktionerna under inledningen av 2010 är Invesco Real Estate Nordics förvärv av Paradiset 29 beläget på Kungsholmen. Fastigheten användes tidigare för Skogaholms bageri, men dagens byggnad är helt ny och uppförd av Peab och Fabege.

Byggnaden har läge mot E4:an/Essingeleden vilket medför en skyltexponering för den uppsatta LED-reklamskylten mot de norrgående fordonen på en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Kommunikationerna är goda med bil via E4:an, alternativt lokalbussar eller 5–7 minuters promenad från tunnelbanestationerna Stadshagen eller Kristineberg. Västra Kungsholmen är under utveckling och år 2011 planeras 4 000 nya bostäder ha tillskapats inom området.

Den enskilt största hyresgästen är Ica Sverige AB som tecknat ett långt hyresavtal för en Ica Maxibutik som nu utgör den största livsmedelsbutiken inom tullarna. Bland övriga retailhyresgäster återfinns Systembolaget och Apoteket. Butiksytorna står för cirka 55 procent av den uthyrbara ytan.
Det primära upptagningsområdet för handeln utgörs av i första hand närområdet västra Kungsholmen samt närliggande områden som bland annat Alvik, Liljeholmen, delar av Solna samt stora delar av innerstaden. Ica Maxi har konkurrens från bland andra Daglivs och Prisextra på Kungsholmen men även övriga större livsmedelsbutiker inom ett vidare upptagningsområde.

Byggnaden har tio plan ovan mark varav de sex nedre planen används för parkering och handelsändamål medan de fyra övre planen är kontor. Ica-butiken är belägen på plan 3–4 och nås via rullband och hissar från entréplanet. Kontors-ytorna har tillgång till uteterrass vilket stärker attraktiviteten på kontorsmarknaden.

CBRE bedömer att direktavkastningen vid förvärvet uppgår till strax över 6 procent baserat på normaliserade drift- och underhållskostnader.
De bakomliggande faktorerna för att en så pass stor transaktion genomförts bedöms vara den låga riskprofilen i byggnaden (nyproduktion), välkända större hyresgäster med låg motpartsrisk, men även den positiva utveckling som västra Kungsholmen nu genomgår.

Transaktionen är ett tecken på att även stora fastigheter är omsättningsbara i marknaden, men att objektets specifika riskprofil är av avgörande betydelse för köpets genomförande.
Magnus Lönn

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Tillbaka till förstasidan